Press- och informationsmaterial

Mönsterås kommun tar fram olika typer av information för att du ska kunna följa med i nyheter som rör kommunen. Kommunens huvudsakliga kanaler för kommunikation är webbplats, sociala medier, trycksaker och pressmeddelande. Målet är att du så smidigt som möjligt ska hitta den information du behöver.

Mönsterås kommun vill genom en trovärdig dialog öka medborgarnas engagemang och delaktighet. Vi vill också ge medborgarna information om rättigheter, skyldigheter, kommunens tjänster och om vilka beslut som fattas. Kommunens kommunikation ska stärka varumärket Mönsterås kommun och underlätta för massmedia att förmedla korrekt och allsidig information om kommunen.

Här kan du bland annat hitta pressmeddelanden, kontaktuppgifter för press och media och vår grafiska profil.

Sidan granskad 23 november 2021