Omsorg och stöd

Mönsterås kommun erbjuder stöd, vård och omsorg till människor i alla åldrar och i många olika livssituationer. Det kan vara allt ifrån enkla råd till omfattande omsorg eller insatser i en akut situation för att du ska vara trygg och säker.

Här hittar du information om vilket socialt stöd och service kommunen erbjuder. Du hittar också information om vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ska göra för att ansöka om stöd och hjälp.

Nyheter om omsorg och stöd

Sidan granskad 31 augusti 2022