Avgifter för fiber

För dig som är ansluten till Mönsterås kommuns fibernät gäller följande taxa. Alla avgifter är inklusive moms.

Villa

För enfamiljshus (villor) som ansluts till fibernätet i samband med att fiber byggs till ett område gäller ingen anslutningsavgift.

Aktuell månadsavgift är 138 kronor per månad.

Bindningstiden för anslutning är 24 månader.

Efteranslutningsavgift

I områden där fibernätet är utbyggt kan du efteransluta din fastighet mot en avgift. Det är bara enfamiljshus (villor) som betalar efteranslutningsavgift.

Efteranslutningsavgiften är 7 500 kronor.

Om du är fjärrvärmekund eller har förberett med Mönsterås stadsnäts slang fram till huset av någon annan anledning är du undantagen efteranslutningsavgiften.

Efteranslutningsavgift gäller i alla tätorter, men det finns vissa undantag. För följande områden och gator gäller inte efteranslutningsavgift:

Flerfamiljshus och hyresfastigheter

Avgiften för flerfamiljshus och hyresfastigheter som har färre än sex lägenheter är 138 kronor per månad och lägenhet.

För flerfamiljshus och hyresfastigheter med sex lägenheter eller flera betalar du engångsavgift med 15 000 kronor och en månadsavgift på 138 kronor.

Företag

Företag debiteras med en engångsavgift på 15 000 kronor för det första fiberparet, och 7 500 kronor för ytterligare fiberpar som beställs samtidigt.

Utöver engångsavgiften tillkommer en månadsavgift på 138 kronor per fiberpar.

Sidan publicerades 23 juni 2021