Färgade kablar för fiberanslutning. Kabeltrummorna står tätt i bakgrunden medan kablarna dras ut och läggs på plats vid fiberblåsningen.

Avgifter för fiber

För dig som är ansluten till Mönsterås kommuns fibernät gäller följande taxa. Alla avgifter är inklusive moms.

Anslutningsavgift och månadsavgift

Villa

För enfamiljshus (villor) som ansluts till fibernätet i samband med att fiber byggs till ett område gäller ingen anslutningsavgift.

Aktuell månadsavgift är 138 kronor per månad.

Bindningstiden för anslutning är 24 månader. Därefter fortsätter månadskostnaden utan bindningstid.

Flerfamiljshus och hyresfastigheter

Avgiften för flerfamiljshus och hyresfastigheter som har färre än sex lägenheter är 138 kronor per månad och lägenhet.

För flerfamiljshus och hyresfastigheter med sex lägenheter eller flera betalar du engångsavgift med 15 000 kronor och en månadsavgift på 138 kronor.

Företag

Företag debiteras med en engångsavgift på 15 000 kronor för det första fiberparet, och 7 500 kronor för ytterligare fiberpar som beställs samtidigt.

Utöver engångsavgiften tillkommer en månadsavgift på 138 kronor per fiberpar.

Efteranslutningsavgift

I områden där fibernätet är utbyggt kan du efteransluta din fastighet mot en avgift. Det är bara enfamiljshus (villor) som betalar efteranslutningsavgift.

Efteranslutningsavgiften är 7 500 kronor.

Om du är fjärrvärmekund eller har förberett med Mönsterås stadsnäts slang fram till huset av någon annan anledning är du undantagen efteranslutningsavgiften.

Efteranslutningsavgift gäller i alla tätorter, men det finns vissa undantag.

För följande områden och gator gäller inte efteranslutningsavgift:

Flytta eller montera ner fiberutrustning

Planerar du att renovera eller måla om och behöver flytta utrustningen för din fiberanslutning? I avtalet för fiberanslutning står det att du som fastighetsägare inte får montera ner utrustningen själv. Det är för att fiberutrustningen är känslig och kan bli skadad.

Vid skada av utrustningen som du har orsakat blir du ersättningsskyldig.

Vid renovering monterar våra tekniker ner fiberutrusningen åt dig mot en kostnad. Kontakta oss för prisinformation.

Säga upp avtalet

Det kostar inget att säga upp avtalet efter de första 24 månader (bindningstiden för anslutning). Däremot betalar du hela månadsavgiften för den månad uppsägningen sker. Uppsägningen måste ske skriftligt.

Fiberutrustningen ska sitta kvar även efter att du har sagt upp avtalet och du får inte flytta eller montera ner den själv.

Sidan uppdaterad 27 juni 2022