Avgifter för fiber

För dig som är ansluten till Mönsterås kommuns fibernät gäller följande taxa. Alla avgifter är inklusive moms.

Anslutningsavgift och månadsavgift

Villa

För enfamiljshus (villor) som ansluts till fibernätet i samband med att fiber byggs till ett område gäller ingen anslutningsavgift.

Aktuell månadsavgift är 138 kronor per månad.

Bindningstiden för anslutning är 24 månader. Därefter fortsätter månadskostnaden utan bindningstid.

Flerfamiljshus och hyresfastigheter

Avgiften för flerfamiljshus och hyresfastigheter som har färre än sex lägenheter är 138 kronor per månad och lägenhet.

För flerfamiljshus och hyresfastigheter med sex lägenheter eller flera betalar du engångsavgift med 15 000 kronor och en månadsavgift på 138 kronor.

Företag

Företag debiteras med en engångsavgift på 15 000 kronor för det första fiberparet, och 7 500 kronor för ytterligare fiberpar som beställs samtidigt.

Utöver engångsavgiften tillkommer en månadsavgift på 138 kronor per fiberpar.

Efteranslutningsavgift

I områden där fibernätet är utbyggt kan du efteransluta din fastighet mot en avgift. Det är bara enfamiljshus (villor) som betalar efteranslutningsavgift.

Efteranslutningsavgiften är 7 500 kronor.

Om du är fjärrvärmekund eller har förberett med Mönsterås stadsnäts slang fram till huset av någon annan anledning är du undantagen efteranslutningsavgiften.

Efteranslutningsavgift gäller i alla tätorter, men det finns vissa undantag.

För följande områden och gator gäller inte efteranslutningsavgift:

Flytta eller montera ner fiberutrustning

Du som fastighetsägare, hyresgäst eller företagare som är ansluten till fibernätet får inte själv flytta eller montera ner fiberutrustningen. Detta står i avtalet för fiberanslutningen.

Om du flyttar eller monterar ner utrustningen själv och råkar skada utrustningen eller kabeln får du en faktura för reparationen.

Våra tekniker monterar ner fiberutrusningen åt dig mot en kostnad. Kontakta oss för prisinformation.

Säga upp avtalet

Det kostar inget att säga upp avtalet efter de första 24 månader (bindningstiden för anslutning). Däremot betalar du hela månadsavgiften för den månad uppsägningen sker.

Fiberutrustningen sitter vanligtvis kvar även efter du sagt upp avtalet och du får inte flytta eller montera ner den själv. Kontakta oss för prisinformation om du vill flytta eller montera ner utrustning. Våra tekniker gör det åt dig mot en kostnad.

Tänk på att får du en faktura för en reparation om du flyttar eller monterar ner utrustningen själv och råkar skada utrustningen eller kabeln.

Sidan uppdaterad 1 januari 2022