Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem om ditt behov är långvarigt och du inte kan ta dig till läkare eller sjuksköterska på hälsocentral på egen hand eller med hjälp.

Hur fungerar hemsjukvård?

Den kommunala hemsjukvården består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehab-assistenter och syn- och hörselinstruktörer. Du behåller din ordinarie läkare på hälsocentralen De sjukvårdande insatserna görs efter en individuell vårdplanering (SIP) på sjukhuset eller i din bostad. Vid behov sker samverkan med hälsocentral, sjukhus eller annan vårdgivare.

Om samordnad individuell plan

Kan jag få hemsjukvård?

När du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan uppsöka hälsocentral eller mottagning och har ett varaktigt behov av sjukvård i hemmet kan du få hemsjukvård. Om du tror att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller sjuksjuksköterska på din hälsocentral. Därefter sker en planering och en bedömning om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser du kan vara i behov av.

När ditt behov av hemsjukvård upphör tar din hälsocentral över ansvaret. Hemsjukvård är avgiftsbelagt.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemsjukvården kommer hem till dig, dygnet runt, för olika sjukvårdande insatser såsom medicinering, såromläggning, injektioner och vård i livets slut.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring betyder att vårdgivare, till exempel kommunen eller regionen, gör din journal tillgänglig för en annan vårdgivare för att du ska få så bra vård som möjligt.

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Hen måste först fråga dig och få ditt samtycke för att läsa din journal från annan region eller från privat hälso- och sjukvård.

Du har rätt att i din journal spärra uppgifter som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Du har också rätt att begära ett loggutdrag, det vill säga du kan få ett utdrag på vilka som har varit inne i din journal.

Läs mer om sammanhållen journalföring och hur du begär loggutdrag på 1177.se

Sidan publicerades 18 juni 2021