Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Familj, barn och ungdom

Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet.

Hos barn- och ungdomsenheten kan du alltid ansöka om stöd i form av behovsprövade insatser som till exempel familjebehandling eller kontaktfamilj. Det går också bra att ha kontakt utifrån socialförvaltningens arbete med råd och stöd under en kortare tid. Samtalen registreras inte och du har också möjlighet att vara anonym.

Det är även till individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet som du vänder dig om du har oro för ett barn eller en familj.

Utanför kontorstid når du oss via socialjouren.

Sidan publicerades 21 juni 2021