Äldre par gifter sig på en äng. Mannen trär på bruden ringen. I bakgrunden står vigselförrättaren.

Att gifta sig

Går du och din partner i giftastankar? I Sverige kan ni välja att gifta er religiöst eller borgerligt. Vill ni gifta er religiöst ska ni kontakta den församling där ni vill gifta er.

Vill ni gifta er borgerligt erbjuder kommunen vigsel i kommunhuset eller på en annan plats efter överenskommelse. Vigslarna hålls av Mönsterås kommuns vigselförrättare, som är utsedda av Länsstyrelsen.

Borgerlig vigsel

Om ni vill viga er borgerligt så finns det ett formellt regelverk att tänka på och uppfylla innan ni kan boka ett datum.

Hindersprövning

Du och din partner måste först ansöka om hindersprövning. En hindersprövning sker för att kontrollera att det inte finns några hinder för vigseln.

Blanketter för hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats.

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet utfärdar Skatteverket hindersprövningen. Denna består av två dokument: Intyg vigsel och Intyg hindersprövning.

Dokumenten ska skickas eller lämnas till Mönsterås kommun senast två veckor innan vigseln, då de används som underlag till protokoll och vigsel/registreringsbevis. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Vänd dig till Skatteverket för information.

Boka in vigsel och välj vigselförrättare

Mönsterås kommun har sju stycken vigselförrättare som du kan välja mellan:

  • Anders Johansson
  • Ann Petersson
  • Chatrine Pålsson Ahlgren
  • Fredrik Johansson
  • Jens Robertsson
  • Robert Rapakko
  • Roland Åkesson

Vittnen

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni där två vittnen ska närvara. Vittnena måste vara över 18 år. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Det är paret som har ansvaret för att vittnen finns. Under kontorstid finns möjlighet att få kommunala vittnen om man bestämmer det i förväg.

Vittnenas namn och adress ska lämnas samtidigt som hindersprövningen.

Övrig information

En borgerlig vigsel äger oftast rum i kommunhuset. Vigseln kan också ske på någon annan plats inom kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

En borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Vill ni byta efternamn efter vigseln kontaktar ni Skatteverket.

Sidan uppdaterad 12 april 2024