Så ansöker du om stöd

För att handläggaren vid socialförvaltningens biståndsenhet ska kunna utreda ditt behov av insatser måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.

Ansökan

Kontakta LSS-handläggare vid socialförvaltningens biståndsenhet om du vill göra en ansökan eller få råd om vilket stöd du kan få eller om du har frågor om en ansökan.

Förhandsbesked

Om du är bosatt i en annan kommun och ska flytta till Mönsterås ska du ansöka om förhandsbesked. Du ansöker om förhandsbesked på samma blankett.

Utredning

Efter ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen är ett beslutsunderlag för att bedöma vilket behov som du har och vilken insats som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilken insats du har beviljats. Får du avslag på på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du överklagar kommer tillsammans med ditt beslutsmeddelande efter en ansökan om bistånd. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Om att överklaga beslut

Sidan granskad 7 november 2023