Valnämnden

Valnämnden administrerar, organiserar och anordnar allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Valnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden:

Sidan granskad 4 mars 2022