Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med socialnämndens verksamhet finns olika sätt att framföra dina åsikter.

Överklaga kommunens beslut om biståndsbedömda insatser

Om du inte får det du ansökt om eller inte delar socialnämndens bedömning kan du överklaga beslutet.

På våra sidor som beskriver hur du ansöker om insatser, finns också information om hur du överklagar beslut som du inte är nöjd med.

Information om hur du överklagar skickas också hem till dig tillsammans med det beslut som fattats. Din handläggare på socialförvaltningen kan hjälpa dig att överklaga.

Här kan du som vill läsa  mer om att överklaga beslut och rättssäkerhet 

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter som rör kommunal hälso- och sjukvård, till exempel hemsjukvård.

Patientnämnden, Kalmar län

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

På IVO:s webbplats kan du även läsa mer om barn och ungas rättigheter vid placeringar utanför föräldrahemmet

Lämna klagomål och synpunkter

Du lämnar klagomål och synpunkter på socialnämndens verksamhet direkt till socialförvaltningen. Det går att lämna uppgifter skriftligt eller muntligt.

I första hand skickar du dina klagomål och synpunkter till socialt ansvarig samordnare. Det går även bra att lämnar dina klagomål och synpunkter direkt till den som är ansvarig för att insatsen utförs.

Mönsterås kommun
Socialförvaltningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Det går också bra att ringa till socialt ansvarig samordnare om du vill lämna muntliga klagomål och synpunkter.

Alla ärenden dokumenteras och används i socialnämndens arbete med att förbättra och utveckla verksamheten. Klagomål och synpunkter redovisas även till politikerna i socialnämnden.

Sidan uppdaterad 9 mars 2023