Befolkningsstatistik

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för Mönsterås. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bland annat folkmängd, befolkningsförändring, födda barn och flyttmönster.

Folkmängd

Den 31 december 2023 var antalet invånare i Mönsterås kommun 13 134. Vid samma tidpunkt föregående år var vi 13 276 personer. En minskning med 142 invånare under år 2023.

Så här förändrades befolkningen mellan åren 2022 och 2023.

  • Födda: 107 bebisar
  • Döda: 183 personer
  • Inflyttade: 597 personer
  • Utflyttade: 663 personer

Några utvalda fakta om befolkningsstatistiken

  • Av samtliga invånare i kommunen är 6 657 män och 6 477 kvinnor.
  • 2 811 personer är mellan 0-19 år.
  • 6 693 personer är mellan 20-64 år.
  • 3 630 personer är över 65 år.

Sidan uppdaterad 23 februari 2024