Hushållet

I våra hem har vi många kemiska produkter. Det är svårt att veta hur de påverkar människor och miljö, eller vilken effekt blandningen av olika kemikalier har på oss. En del arter och individer är dessutom känsligare än andra. Genom att tänka efter redan när du köper en vara kan du minska gifterna i miljön.

Kläder och textilier

När råvaror produceras eller textil framställs används många kemikalier som påverkar omgivningen på produktionsplatsen. Även du som använder produkterna kan påverkas – och bidra till bättre förhållanden både hemma och i produktionsländerna.

Välj material med liten miljöpåverkan. Köp material av bra kvalité som håller länge. Ett sätt att välja textilier som producerats och tillverkats på ett hållbart sätt utan giftiga ämnen är att leta efter miljömärkning, exempelvis Bra Miljöval (Falken), Svanen, EU Ecolabel eller GOTS.

I avloppsvattnet

När du tvättar dina kläder sköljs gifterna i kläderna ut och hamnar i avloppsvattnet. De rengöringskemikalier som du använder hamnar också i avloppet. Om du äter mat som innehåller rester av bekämpningsmedel kommer en del av gifterna att hamna i avloppet. Resten binds i din kropp för kortare eller längre tid. De läkemedel som du äter hamnar också i avloppsvattnet.

I våra reningsverk kommer en del gifter att försvinna men det mesta hamnar i slammet eller följer med det renade vattnet ut. I reningsverken samlas allas bidrag av kemikalier.

I avfallet

Lämna dina kemikalier som farligt avfall på återvinningsgården eller på återvinningscentralen. Det hör inte hemma i de vanliga soporna.

Bekämpningsmedel i trädgården

Det är lätt att tro att den lilla mängd som du använder i din trädgård inte spelar någon roll. Kom då ihåg att många som använder lite också blir en stor mängd. Fundera innan du använder bekämpningsmedel om det finns miljövänliga alternativ. De gifter som används blir ofta kvar länge i miljön och påverkar kommande generationer.

Sidan granskad 22 september 2022