Folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan som ska skapa initiativ för att förbättra folkhälsan i Mönsterås kommun. Folkhälsorådet är sammansatt av politiker från kommunens nämnder och med en representant från Region Kalmar län. Rådet arbetar för att skapa ett gott liv för alla som bor i Mönsterås kommun.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun

Folkhälsorådets uppgifter

 • Samordna folkhälsoarbetet i kommunen.
 • Diskutera, ta initiativ till, stödja och uppmuntra utveckling av folkhälsoarbetet.
 • Bevaka och lyfta fram folkhälsan i olika diskussionsforum.
 • Vara remissinstans i frågor om folkhälsa.
 • Verka för att hälsokonsekvenser lyfts upp i nämnders och styrelsers planering.
 • Följa hälsoutvecklingen i kommunen.
 • Ta fram mål och strategier för folkhälsoarbetet.
 • Ansvara för att folkhälsoarbetets mål blir kända i kommunens nämnder och styrelser samt bland kommunens invånare.
 • Årligen lägga fram förslag till budget och verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Folkhälsorådets sammansättning

Folkhälsorådet är sammansatt av tio politiker från kommunens nämnder.

 • Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och tre ersättare.
 • Barn- och utbildningsnämnden utser två ledamöter och två ersättare.
 • Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare.
 • Miljö- och byggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare.
 • Kultur- och fritidsnämnden utser en ledamot och en ersättare.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande. Utöver ovanstående ledamöter erbjuds Region Kalmar län att utse en ledamot att ingå i folkhälsorådet.

Sidan uppdaterad 11 mars 2024