Folkhälsoråd

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan som ska skapa initiativ för att förbättra folkhälsan i Mönsterås kommun. Folkhälsorådet är sammansatt av politiker från kommunens nämnder och med representant från Region Kalmar län. Rådet arbetar för att skapa ett gott liv för alla som bor i Mönsterås kommun.

Läs mer om folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun

Folkhälsorådets uppgifter

 • Samordna folkhälsoarbetet i kommunen
 • Diskutera, ta initiativ, stödja och uppmuntra utveckling av folkhälsoarbetet
 • Bevaka och lyfta fram folkhälsan i olika diskussionsforum
 • Vara remissinstans i frågor om folkhälsa
 • Verka för att hälsokonsekvenser lyfts upp i nämnders och styrelsers planering
 • Följa hälsoutvecklingen i kommunen
 • Ta fram mål och strategier för folkhälsoarbetet
 • Ansvara för att folkhälsoarbetets mål blir kända i kommunens nämnder och styrelser samt bland kommunens invånare
 • Årligen lägga fram förslag till budget och verksamhetsplan till kommunstyrelsen

Folkhälsorådets sammansättning

Folkhälsorådet är sammansatt av 10 politiker från kommunens nämnder.

 • Kommunstyrelsen utser tre ledamöter och tre ersättare
 • Barn- och utbildningsnämnden utser två ledamöter och två ersättare
 • Socialnämnden utser två ledamöter och två ersättare
 • Miljö och byggnadsnämnden utser en ledamot och en ersättare
 • Kultur och fritidsnämnden utser en ledamot och en ersättare

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande. Utöver ovanstående ledamöter erbjuds Region Kalmar län att utse en ledamot att ingå i folkhälsorådet.

Sidan publicerades 22 juni 2021