Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

När du har särskilda behov som barn

Som barn eller ungdom kan du ha särskilda behov för att klara skolan och din fritid. Du kan få stöd från kommunen om du behöver det.

I förskolan och skolan

Om du behöver stöd i förskolan eller skolan ska kommunen hjälpa dig, det kallas även för elevhälsa och stöd. Det vanligaste är att du får stödet när du går på förskolan eller under skoldagen. Inom förskoleklass, grundskolan och gymnasiet kan du få särskilt stöd för att klara kunskapskraven. Du kan även få hjälp genom LSS om du behöver stöd på annat sätt för att klara skolan.

Du kan läsa mer om elevhälsa och stöd på skolans sida

På fritiden och i vardagen

Ibland behöver du eller din familj stöd i vardagen, det stödet kallas ibland för råd och stöd eller för insatser. En del saker kan du få hjälp med direkt, andra behöver du skicka in en ansökan om genom socialtjänsten. Du får hjälp av oss om du behöver skicka in en ansökan.

Du kan läsa mer om vilket råd och stöd du kan få på sidan om stöd till barn och ungdom

Om du behöver stöd i din vardag för att du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den hjälp du kan få styrs av LSS-lagen. Du kan behöva hjälp av en vuxen för att göra ansökan.

Du kan läsa mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vilket stöd du kan få på sidan LSS, stöd och service

Sidan publicerades 21 juni 2021