Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott med fem ledamöter.

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Sidan uppdaterad 23 februari 2024