Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott (AU) med fem ledamöter.

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sidan publicerades 21 juni 2021