Kommun och politik

Mönsterås kommun har cirka 13 100 invånare och är en kustkommun längs Kalmarsund. Kommunen har ansvar för frågor i din närmiljö och ger dig service så som skola, vård av äldre, hjälp till funktionsnedsatta, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek och kollektivtrafik. Alla dessa delar finansieras av skatter, avgifter och statsbidrag.

Här kan du läsa mer om hur Mönsterås kommun är organiserad och hur du kommer i kontakt med politiker och anställda i vår organisation. Du kan också ta reda på hur du kan vara med och påverka utvecklingen i kommunen.

Nyheter om kommun och politik

Sidan uppdaterad 27 februari 2024