Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Stöd till övriga föreningar

Kommunstyrelsen delar ut bidrag till pensionärsföreningar, handikapporganisationer med flera för att de ska ha möjlighet att bedriva verksamhet, IOGT-NTO och Folkets Hus för att de ska kunna driva allmänna samlingslokaler i kommunen, samt till byvårds- och samhällsföreningar för att de dels ska kunna bedriva verksamhet, dels kunna driva samlingslokaler framför allt på landsbygden.

Kommunstyrelsen delar också ut ett bidrag till Föreningen för Bluesfestival som anordnar en festival varje vår. Ansökan från förening som inte faller under någon av dessa kategorier är också välkommen.

Sidan granskad 31 mars 2022