Elever utanför entrén på Mönsteråsgymnasiet. Foto.

Frisökning, studera på annan ort

Frisökning betyder att du kan söka en utbildning på en gymnasieskola i en annan kommun. Även om samma utbildning finns här i Mönsterås kommun eller samverkansområdet, där även Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun ingår.

Frisökning gäller för nationella program

Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar. Även utbildningar på nationella program där nationellt fastställda inriktningar saknas (exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet) och där det inte finns lokalt fastställda inriktningar omfattas av frisökning.

Vad innebär frisökning?

Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att en elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola. Frisökning innebär inte att någon kommun tvingas utöka sin verksamhet.

Om en kommun tar emot en elev i mån av plats är elevens hemkommun skyldig att betala interkommunal ersättning till den kommun som anordnar utbildningen.

Antagen med så kallad andrahandsmottagning

Gymnasieskolorna tar emot sökande om det finns lediga platser. Det kallas för andrahandsmottagning. I första hand tas alla elever emot som bor i kommunen eller i samverkansområdet. Även elever som bor i andra kommuner, där inte den aktuella utbildningen anordnas, tas emot i första hand.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt att söka inackorderingstillägg.

Sidan granskad 6 juli 2022