Avgifter och regler för kulturskolan

Nyantagen elev debiteras från och med tredje lektionstillfället. Om du inte önskar fortsätta måste du avanmäla din plats för att undvika avgift. Avboka din plats via webbplattformen Studyalong.

Avstämning om närvaro görs mellan lärare/chef. Därefter sker debitering varje termin så länge avanmälan inte kommit in inom rätt tid.

Avgifter

Ämnesval (instrument, sång)

600 kronor per termin. I avgiften ingår deltagande i en gruppverksamhet till samma pris.

Gruppverksamhet (orkester, kör, gruppsång, rytmik, musiklek, instrumentlek, musikproduktion och måleri)

400 kronor per termin. I avgiften ingår deltagande i ytterligare en gruppverksamhet till samma pris.

Maximal avgift

1 200 kronor per familj och termin.

Avanmälan, uppsägning

Du har kvar din plats tills du säger upp den. För att slippa debitering nästkommande termin ska avanmälan göras senast den 30 april inför höstterminen och senast den 30 november inför vårterminen.

Avanmälan som kommer in efter dessa datum debiteras 200 kronor i förseningsavgift. Plats som påbörjas eller avslutas under terminen debiteras hel terminsavgift.

Frånvaro

Om du är borta, frånvarande, från upprepade eller flera lektionstillfällen utan att säga varför kan du förlora din plats. Kom därför ihåg att säga till när du är sjuk eller ledig.

Instrument för utlåning

Du kan låna de flesta instrument gratis av oss under en termin i taget. Om du valt en instrumentkurs. Prata med din lärare för kursen.

Tänk på – vi har inte utlåning av gitarr eller trummor.

Ämnesbyte

Byte till annat ämnesval kan göras efter att avanmälan registrerats på det förra valet, därefter görs en ny anmälan digitalt.

Kombination av kurser

En elev kan bara vara antagen till ett ämnesval i taget och samtidigt få delta i en gruppverksamhet utan kostnad. Vill du delta i en extra gruppverksamhet eller ämnesval tillkommer debitering enligt taxan.

Exempel: Anna spelar fiol och deltar i stråkorkester. Detta kostar 600 kronor per termin. Hon vill också gå på måleri, för den kursen får hon betala ytterligare 400 kronor.

Om de ämnes-/gruppverksamheter du har valt kolliderar med varandra får du ingen nedsättning av avgiften. Kontrollerna därför tiderna med respektive musiklärare innan du ansöker.

Sidan uppdaterad 2 november 2023