Barn spelar på gitarr. Blir hjälpt med ackord av en vuxen person.

Avgifter och regler för kulturskolan

Kulturskolan har terminsavgifter för ämnesval och gruppverksamhet. I ämnesval ingår en gruppverksamhet gratis och i många ämnesval ingår även orkester utan extra kostnad. Terminsavgiften betalas när du bokar plats på en kurs. All bokning och betalning sker via kurskatalogen.

Kurskatalog i Studyalong

Mönsterås kommun använder webbplattformen Studyalong som kurskatalog för kulturskolans instrument- och gruppkurser. Studyalong används även som lärplattform och det är här som du har kontakt med kulturskolans personal.

Både eleven och vårdnadshavaren behöver ha ett konto på Studyalong för att kunna ta del av hela utbudet, boka eller säga upp en plats, samt anmäla frånvaro.

Webbplattformen använder BankID. Du som inte har BankID kan kontakta kulturskolan för vidare hjälp.

Terminsavgifter

Ämnesval som instrument eller sång plus valfri grupp kostar 600 kronor per termin. I många ämnesval med instrument ingår även orkester utan extra kostnad.

Gruppverksamhet som kör, dans, stop motion, rytmik, musiklek, musikproduktion, låtskriveri och måleri plus ytterligare en valfri grupp kostar 400 kronor per termin.

En del kurser är gratis, några har ingen terminsavgift och vi försöker variera utbudet till varje termin – så håll koll i vår kurskatalog!

Terminsavgiften betalas vid bokningen.

Maxtaxa för familjer per termin

Vi har en maxtaxa på 1 200 kronor per familj och termin. Det innebär att ju fler syskon som spelar, dess bättre.

En gruppverksamhet ingår i ämnesvalet

När barnet har en plats på ett ämnesval ingår också en gruppverksamhet, gratis. Ämnesval och gruppverksamhet bokas samtidigt i kurskatalogen.

Det är ingen nedsättning av terminsavgiften om ämnesvalet eller gruppverksamheten kolliderar med varandra i tid. Kontrollera därför tiderna noga i kurskatalogen när du bokar flera platser.

Extra avgift vid fler kurser

Vill barnet dela i en extra gruppverksamhet eller ämnesval betalar du för den platsen enligt de vanliga priserna.

Exempel: Josef spelar fiol, är med i stråkorkestern och kören. Detta kostar 600 kronor per termin. Han vill också gå på måleri, för den kursen får han betala ytterligare 400 kronor.

Avgiftsbefrielse

För att alla ska kunna vara med på kurser och grupper på kulturskolan har vi så kallad avgiftsbefrielse för de familjer som inte har råd med terminsavgifterna.

Avgiftsbefrielsen gäller bara för den terminen som du ansöker om och ansökan behöver göras när du bokar en kurs eller grupp. Hör av dig om du vill du veta mer om avgiftsbefrielse.

Erbjudande om plats till nästa termin

Barnet har kvar platsen en termin i taget, det innebär att du behöver boka om platsen inför varje ny termin. I slutet av varje termin får barnet ett kurserbjudande som ni behöver tacka ja till för att ha kvar platsen.

Läs mer om hur du bokar eller säger upp en plats

Byta ämnesval eller grupp

Det går att byta till ett annat ämnesval eller grupp om det finns lediga platser.

Låna ett instrument

Du kan låna de flesta instrument gratis hos oss under en termin i taget. Det gäller exempelvis stråkinstrument, piano och blåsinstrument och om barnet har en plats på ett ämnesval för instrument. Gitarr och trumset går inte att låna. Piano kan du låna under max 1 år.

Sidan uppdaterad 19 mars 2024