Naturvårdsgallring

Här kan du läsa om kommande gallringar och röjningar i Mönsterås kommuns skogar.

Skäppentorps skogar

På grund av stora angrepp av granbarkborren kommer Södra att genomföra en större avverkning spritt över nästan hela Skäppentorps skogar, men främst mot Norregöl. Det största arbetet beräknas vara klart under november månad 2020, men plockhuggning kommer att ske till och från fram till våren 2021.

Under maj och juni kommer det även att påbörjas en större avverkning vid spårcentralen vid Långehäll. Det påbörjas en gallring av undervegetationen under vecka 22 och därefter kommer ett större granbestånd att huggas. Tänk på att säkerhetsavståndet till maskin i arbete är 70 meter!

Stor naturhänsyn ska tas vid all avverkning. Vid kommande återplanteringar kommer det att bli mer tall och löv. Det innebär att området kommer att upplevas ljusare och att vi anpassar skogen för framtidens klimatförändringar.

Sidan publicerades 24 juni 2021