Naturvårdsgallring

Här kan du läsa om kommande gallringar och röjningar i Mönsterås kommuns skogar.

Skäppentorps skogar

På grund av stora angrepp av granbarkborre – kommer Södra att genomföra en större avverkning vid olika delar på områden i Skäppentorp men främst kring Norregöl.

Arbetet påbörjas med för-röjning under vecka 41 och vecka 43 påbörjas röjningen. Det ska vara utkört och hämtat senast den 31 december 2021.Tänk på att säkerhetsavståndet till maskin i arbete är 70 meter!

Stor hänsyn kommer att lämnas vid till exempel cyckelspår, vattendrag och sjöar. Vi tar större naturhänsyn än vad FSC kraven ställer. Vid kommande återplanteringar kommer det att bli mer tall och löv. Förhoppningen är att området ska upplevas ljusare och att vi anpassar skogen för framtidens klimatförändringar.

Sidan publicerades 18 oktober 2021