Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Naturvårdsgallring

Här kan du läsa om kommande gallringar och röjningar i Mönsterås kommuns skogar.

Skoglig åtgärd

Kaggetorp

Under Oktober till och med December 2023 kommer Södra att påbörja en gallring i området som är markerat på kartan.

 

Kronobäck

Under vecka 47 till och med vecka 49 2023 så kommer Södra att påbörja en gallring av gran i området som är markerat med rött på kartan.

 

Timmernabben – Fågelområdet Nyemåla

Under januari 2024 till april 2024 så kommer Södra att gallra ut området. Stor hänsyn kommer att tas då det är höga naturvärden i området. Avser områden som är markerat med rött på kartan.

 

Sidan uppdaterad 14 december 2023