Barn spelar på gitarr. Blir hjälpt med ackord av en vuxen person.

Kulturskola

Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar från 5 månader till 19 år. Här finns många olika kurser inom musik, sång, måleri, dans, slöjd, stop motion-animation och musikproduktion samt kurser inom rytmik för de allra yngsta.

Kulturskolan ger barn och unga en möjlighet att växa som individ genom lust och glädje!

Ett barn som spelar blir bättre på att identifiera ett språks rytm och melodier. Musik är matematik, och tränar bland annat tidsuppfattning (puls) och underdelning (rytm). Finmotoriken och grovmotoriken tränas enormt med instrumentalspel, dans, måleri och slöjd.

När barn och ungdomar spelar med noter (tolkar symboler) kombinerar hen syn, hörsel och rörelsecentrum i hjärnan. Det ger maximal aktivitet i hjärnan och skapar många nya kopplingar. Att följa en koreografi, röra kroppen i puls till musik, planera ett skapande projekt från tankefrö till resultat stimulerar också hjärnans olika centra och ger barnet många fördelar.

Att utföra och lära sig olika konstformer kräver enormt fokus och ger barn och unga bättre koncentration och uthållighet. Några andra fördelar som musik och kultur ger:

  • Språkinlärning
  • Matematisk förmåga
  • Motorisk utveckling
  • Ökad symbolförståelse
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • En meningsfull fritid
  • Livslångt intresse och lärande
  • Uttrycka känslor och kreativitet

Sidan uppdaterad 19 mars 2024