Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de politiska nämnderna har följande sammanträdesdatum 2023.

Januari

 • 10 januari: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (val)
 • 11 januari: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 17 januari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 23 januari: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 26 januari: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 31 januari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8

Februari

 • 7 februari: Kommunstyrelsen, klockan 13.10
 • 8 februari: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 14 februari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 15 februari: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 20 februari: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 27 februari: Kommunfullmäktige, klockan 18.30
 • 28 februari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8

Mars

 • 7 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (bokslut)
 • 8 mars: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 9 mars: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 9 mars: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 14 mars: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (bokslut)
 • 20 mars: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 21 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 27 mars: Kommunfullmäktige, klockan 18.30
 • 28 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (ekonomidag)

April

 • 4 april: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 5 april: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 11 april: Kommunstyrelsen, klockan 13.10
 • 18 april: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 19 april: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 24 april: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 24 april: Kommunfullmäktige, klockan 18.30
 • 27 april: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8

Maj

 • 2 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 9 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 15 maj: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 16 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 16 maj: Kommunstyrelsen, klockan 13.10
 • 23 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (delår och budget)
 • 24 maj: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 24 maj: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 25 maj: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 29 maj: Kommunfullmäktige, klockan 18.30
 • 30 maj: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (budget och delår)

Juni

 • 12 juni: Kommunfullmäktige, klockan 18.30 (delår)
 • 13 juni: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 19 juni: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 21 juni: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 22 juni: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 27 juni: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8

Juli

Inga sammanträden är planerade i juli månad.

Augusti

 • 15 augusti: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 28 augusti: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 29 augusti: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 30 augusti: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 31 augusti: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8

September

 • 5 september: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 12 september: Kommunstyrelsen, klockan 13.10
 • 19 september: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 20 september: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 25 september: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 25 september: Kommunfullmäktige, klockan 18.30

Oktober

 • 3 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (delår)
 • 4 oktober: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 5 oktober: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 10 oktober: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (delår)
 • 16 oktober: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 17 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 23 oktober: Kommunfullmäktige, klockan 18.30 (delår)
 • 24 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8

November

 • 1 november: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13
 • 8 november: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 7 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (taxor)
 • 14 november: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (taxor)
 • 16 november: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 20 november: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 21 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 27 november: Kommunfullmäktige, klockan 13.30 (budget och taxor)
 • 28 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8 (budget)
 • 29 november: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13

December

 • 5 december: Kommunstyrelsen, klockan 13.10 (budget)
 • 7 december: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 8
 • 12 december: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 8
 • 13 december Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13
 • 18 december: Socialnämnden, klockan 13.10
 • 18 december: Kommunfullmäktige, klockan 18.30 (budget)
 • 19 december: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13

Sidan uppdaterad 12 juni 2023