Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de politiska nämnderna har följande sammanträdesdatum 2024.

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 16 januari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 22 januari: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 23 januari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 25 januari: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 31 januari: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05

Februari

 • 6 februari: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 7 februari: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 13 februari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 19 februari: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 26 februari: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 27 februari: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 28 februari: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05

Mars

 • 5 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 6 mars: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 7 mars: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 12 mars: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 18 mars: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 19 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 25 mars: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 26 mars: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 27 mars: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05

April

 • 3 april: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 9 april: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 16 april: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 18 april: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 22 april: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 23 april: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 23 april: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05
 • 29 april: Kommunfullmäktige, klockan 18:30

Maj

 • 7 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 14 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 14 maj: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 21 maj: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 22 maj: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 20 maj: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 27 maj: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 28 maj: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 29 maj: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05
 • 30 maj: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00

Juni

 • 4 juni: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 10 juni: Kommunfullmäktige, klockan 13:30
 • 17 juni: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 18 juni: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 19 juni: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05
 • 20 juni: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00

Juli

Augusti

 • 13 augusti: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 22 augusti: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 26 augusti: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 27 augusti: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 28 augusti: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00

September

 • 3 september: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 10 september: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 17 september: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 23 september: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 24 september: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05
 • 30 september: Socialnämnden, klockan 13:10

Oktober

 • 2 oktober: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 3 oktober: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 8 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 15 oktober: Kommunstyrelsen, klockan 08:00-17:00
 • 22 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 23 oktober: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05
 • 28 oktober: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 28 oktober: Kommunfullmäktige, klockan 18:30

November

 • 5 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 6 november: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 12 november: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 14 november: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 19 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 25 november: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 25 november: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 26 november: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 27 november: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05

December

 • 3 december: Kommunstyrelsen, klockan 13:10
 • 5 december: Miljö- och byggnadsnämnden, klockan 08:00
 • 10 december: Kommunstyrelsens arbetsutskott, klockan 08:00
 • 11 december: Kultur- och fritidsnämnden, klockan 13:00
 • 16 december: Socialnämnden, klockan 13:10
 • 16 december: Kommunfullmäktige, klockan 18:30
 • 18 december: Barn- och utbildningsnämnden, klockan 13:05

Sidan uppdaterad 18 mars 2024