Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen när du inte klarar din försörjning på annat sätt. Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet och ett sista alternativ när alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

För att vara berättigad ekonomiskt bistånd ska du själv göra allt vad du kan för att trygga din för­sörjning. Det innebär att du måste spara pengar för framtiden när du kan. Du är också skyldig att minska ditt behov av ekonomiskt bistånd om du kan det, till exempel genom att minska orimligt höga boendekostnader.

Telefontid till socialsekreterare för ekonomiskt bistånd

Ring individ- och familjeomsorgens reception klockan 8.30-9.30 om du vill komma i kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst eller genom att ta kontakt med receptionen på individ- och familjeomsorgen.

Ansökan ska göras i den kommun där du är folkbokförd. Första gången du ansöker eller vid större förändringar i din situa­tion, till exempel vid byte av sysselsättning eller bostad, behöver du lämna in en mer omfattande ansökan. Är ansökan inte komplett kan du få avslag på din ansökan.

Ansökan handläggs van­ligtvis månadsvis och du behöver därför lämna in en ny ansökan för varje månad.

Socialsekreteraren som handlägger din ansökan kan komma att kalla dig till ett möte. Du och socialsekreteraren gör tillsammans en planering för hur du så snart som möjligt ska kunna nå självförsörjning.

Ansöker du via vår e-tjänst ska du inte skicka med några fakturor, kontout­drag eller liknande med din ansökan. Däremot är du skyldig att spara alla underlag för att kunna visa dessa vid en eventuell stickprovskontroll.

Överklaga beslut

Om du får ett beslut som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Information om hur du överklagar kommer tillsammans med ditt beslutsmeddelande efter en ansökan om bistånd. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Mer information om hur du överklagar beslut finns här

Sidan uppdaterad 24 september 2021