Stängningsdagar

För att ge personalen möjlighet till gemensamma kompetensutvecklingsdagar kan verksamhetens olika avdelningar hålla stängt upp till fyra dagar per år. Mönsterås kommun ska meddela vårdnadshavare om dessa datum senast två månader före en sådan stängning.

För dig som inte kan ordna din barnomsorg på annat sätt under stängnings- och studiedagar finns en jouröppen förskola och fritidshem. Personalen delar ut en blankett inför varje stängningsdag där du får ange om du kan ordna din barnomsorg på annat sätt eller önskar att ditt barn omplaceras till den jouröppna förskolan eller fritidshemmet. Vilken förskola eller fritidshem som kommer att ha öppet bestäms när vi vet hur stort behovet är.

Stängningsdagar 2021

  • 7 januari (fritidshem)
  • 14 juni (förskolor och fritidshem)
  • 19 augusti (förskolor och fritidshem)
  • 20 augusti (förskolor och fritidshem)
  • 3 november (förskolor)

Stängningsdagar 2022

  • 10 januari (förskolor och fritidshem)
  • 20 juni (förskolor och fritidshem)

Sidan granskad 17 juni 2021