Avgifter och regler, abonnemang för renhållning

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för renhållning och betala en renhållningsavgift.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl och ser till att ditt avfall blir återvunnet, det är inte tillåtet att själv transportera hushållssoporna hem från till exempel sommarstugan eller gräva ner dem på tomten. Det är inte heller tillåtet att ta med sig hushållssoporna till Mörkeskogs avfallsanläggnings för att slänga där.

Det gröna kärlet töms en gång var fjärde vecka och det bruna kärlet varannan vecka.

Samlad faktura varannan månad

Din faktura kommer varannan månad, på samma faktura som vatten och avlopp och fiber.

Din renhållningsavgift är uppbyggd av två delar: grundavgift och viktavgift. I avgiften ingår även kostnader för hämtning och behandling av dina sopor.

Vad kostar det?

Priserna är per år och inklusive moms.

Storlek på sopkärl Permanentbostad Fritidsbostad
190 l grönt + 140 l brunt 1 195 kr 1 028 kr
370 l grönt + 140 l brunt 1 621 kr 1 363 kr
660 l grönt + 140 l brunt 2 205 kr 1 820 kr
  • Viktavgift är 4 kr/kg.
  • Extra tömning av kärl (inom dagens område) är 71 kr.
  • Extra tömning av kärl (inom en vecka efter anmälan) är 183 kr.
  • Akut tömning av kärl (utanför dagens område) är 336 kr.
  • Administrationsavgift för byte av kärlstorlek är 375 kr.

Avgifter för företag och verksamheter

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall och matavfall vägs när sopbilen lyfter ditt kärl. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

Anmäl till oss om du flyttar

Om du har sålt, ärvt eller gett bort en fastighet måste du anmäla ägarbytet till oss. Använd i första hand vår e-tjänst för ägarbyte, du kan även höra av dig till ekonomiavdelningen och göra ägarbytet. Vid ägarbyte behöver du alltid uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Om din fastighet ska stå tom en längre kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen

Du behöver ansöka minst två månader innan du vill har uppehållet i sophämtningen. Uppehållet ska gälla minst fem månader för permanentbostäder och tolv månader för fritidshus.

Avfallsplan och avfallsföreskrift

I Mönsterås kommun finns föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan med mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt bidra till ökad återvinning.

I föreskrifterna kan du läsa om vilka regler som gäller för avfallshanteringen i kommunen. Till exempel om hämtningsintervall och hur avfall ska sorteras.

Avfallsplanen är ett verktyg för att utveckla kommunens hanteringen av avfall och styra oss mot ett hållbarare samhälle.

Både avfallsplanen och avfallsföreskrifterna hittar du samlat med våra styrande dokument

Sidan uppdaterad 22 december 2022