Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Familjerådgivning

Om ni upplever relationsproblem i familj eller parförhållande kan ni få stöd och hjälp hos familjerådgivningen.

Familjerådgivningen hjälper par som upplever någon form av relationsproblem att hitta vägar och få verktyg till att arbeta med sin relation. Här kan du även få rådgivning och information.

Relationsproblemen kan till exempel handla om att:

  • Vi har svårt att prata med varandra
  • Vi bråkar jämnt
  • Kärleken har försvunnit
  • Det fungerar inte sexuellt
  • Vi har svårt att hantera, vårt eller mina, dina barn
  • Min partner vill skiljas

På familjerådgivningen arbetar familjerådgivare, med vidareutbildning i psykoterapi, och legitimerade psykoterapeuter.

Allt du säger på familjerådgivningen skyddas av sekretess (förutom vissa brott mot barn). Familjerådgivare för inga journaler och ni kan vara anonyma om ni önskar. Kontakt med familjerådgivningen är frivillig och tas på eget initiativ.

Varje möte kostar 200 kronor och betalning sker med kort.

Mönsterås kommun ingår i en gemensam familjerådgivning tillsammans med flera kommuner i närområdet.

Sidan publicerades 21 juni 2021