Förskolan Skutan

Förskolan Skutan är placerad i utkanten av ett lugnt villaområde, med skogen som granne. Det är också nära till hav, skola med bibliotek och idrottshall.

Avdelningarna bär marina namn för att anknyta till närheten till havet. Kanoten, Bron, Fyren, Bryggan och Flotten.

Förskolan Skutan har åldersindelade avdelningar.

Vår filosofi handlar om att se varje barn som en kompetent och lärande individ. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter genom aktiviteter. Pedagogerna försöker ha detta förhållningssätt i dagens alla aktiviteter.

Vi vill att barnen ska ha roligt på förskolan, att det ska kännas bra för både föräldrar och barn att komma hit till Skutan.

Avdelningar

Avdelning Bron, tel: 0499-177 73
Avdelning Bryggan, tel: 0499-177 71
Avdelning Flotten, tel: 0499-177 69
Avdelning Fyren, tel: 0499-177 72
Avdelning Kanoten, tel: 0499-177 75

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt vill vi gärna att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. Du sjukanmäler ditt barn via appen IST Home Skola. Du kan också ringa eller skicka sms till oss.

Hitta hit

Skotgränd 2
380 52 Timmernabben

Sidan uppdaterad 7 februari 2023