Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Särskilt boende, äldreomsorg

Särskilt boende kan bli aktuellt när trygghet, tillsyn och säkerhet inte längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser. När du har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser som ges vid många tillfällen och under hela dygnet kan du bli beviljad särskilt boende.

Ett särskilt boende fungerar som ett hem där du betalar hyra och inreder med dina egna tillhörigheter. I ett särskilt boende får du service och omvårdnad i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt. Vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.

Särskilt boende finns i två former: gruppboende och servicelägenhet.

I Mönsterås kommun finns sex särskilda boenden.

Ansökan

För att erbjudas en plats inom kommunens särskilda boende behöver du först ansöka om insatsen särskilt boende. Ansökan görs till biståndsenheten för det område som du bor i.

Ansök om stöd, hjälp i hemmet och särskilt boende

Till dig som ska flytta till särskilt boende

När du flyttar in i din lägenhet på det särskilda boendet gör vi en genomförandeplan tillsammans med dig. Målet är att alla brukare ska vara delaktiga i planeringen av beviljade insatser och att du tillsammans med personalen planerar dina insatser.

Du får också ett välkomstsamtal där du får mer information om ditt nya boende.

Alla särskilda boenden är bemannade dygnet runt.

Särskilda boenden

Ekåsa, Fliseryd

Gruppboendet Ekåsa ligger i centrala Fliseryd. Här finns åtta lägenheter i ett våningsplan.

Här finns gemensamt vardagsrum, kök där du kan äta alla måltider och uteplats.

Kvarnbo, Mönsterås

Gruppboendet Kvarnbo ligger i centrala Mönsterås, precis intill Åshaga. Här finns 14 lägenheter i markplan. Varje lägenhet har en egen uteplats.

Här finns gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla måltider.

Prästkullen, Mönsterås

Prästkullen ligger i centrala Mönsterås. Här finns 32 servicelägenheter, i fyra våningsplan. I varje lägenhet finns kök och egen uteplats eller balkong.

Det finns ett gemensamt vardagsrum och matsal där du kan äta lunch, och en gemensam uteplats i markplan.

Solhem, Mönsterås

Solhem har tre enheter samt ett korttids-/växelboende med sammanlagt 40 platser.

Här finns gemensamt vardagsrum och kök, där du kan äta alla dina måltider. Det finns ett café som drivs av LSS-verksamheten. På Solhem finns gemensamma ytor tillsammans med förskolan där barn och äldre kan mötas över generationsgränserna i glädje och för erfarenhetsutbyte.

Torshaga, Ålem

Torshaga är ett gruppboende med 46 lägenheter i två våningsplan.

På varje enhet finns gemensamt vardagsrum och matsal där du kan äta alla måltider. Det finns dessutom gemensamma balkonger och uteplatser i markplan.

Åshaga, Mönsterås

Gruppboendet Åshaga ligger i Mönsterås centrum. Här finns 32 lägenheter i markplan.

Det finns ett gemensamt vardagsrum och kök där du kan äta alla måltider. Här finns flera uteplatser i markplan.

Sidan granskad 7 november 2023