Syn- och hörselnedsättning

Du som har en syn- eller hörselnedsättning kan få hjälp av en syn- och hörselinstruktör för att hitta lösningar som kan underlätta i din vardag.

Instruktören hjälper dig i ditt hem med att träna med syn- och hörselhjälpmedel och har ett samarbete med regionens syn- och hörselcentral.

Syn-och hörselinstruktören kan hjälpa dig att informera personal, anhöriga eller övriga om hur det kan vara att ha nedsatt syn och hörsel och hur de kan hjälpa dig.

Tjänsten är kostnadsfri och du behöver ingen biståndsansökan.

Sidan uppdaterad 18 december 2023