Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Hemtjänst

Hemtjänstens insatser ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak gör det svårt för dig att klara alla uppgifter själv.

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med din personliga omsorg som till exempel hygien, hjälp att komma upp på morgonen, på- och avklädning och toalettbesök.

Om du har behov, kan du få hjälp vid alla tider på dygnet. Du kan även få hjälp med promenader, utevistelse, socialt stöd och serviceinsatser som till exempel städning, tvätt och inköp.

Stöd från hemtjänsten är biståndsbeviljade insatser. För att ansöka om hemtjänst behöver du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt. Ansökan görs till socialförvaltningens biståndsenhet, du vänder dig till biståndshandläggare för det område där du bor.

Välj vem som utför din hemtjänst

Du som har hemtjänst i Mönsterås kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst: Mönsterås kommun eller en privat leverantör. Detta kallar vi Eget val i hemtjänsten.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst.

Om avgifter för hemtjänst och äldreomsorg

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen

Om du vill komma till Mönsterås kommun och behöver hemtjänst under din vistelse hos oss ber vi dig att i god tid kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun, helst senast sex veckor innan du kommer, för att vi ska hinna förbereda oss och ge dig bästa möjliga stöd under din vistelse hos oss.

Sidan granskad 7 november 2023