En grupp personer står i ruinerna av en gammal medeltidskyrka

Barn- och ungdomskultur

Mönsterås kommun erbjuder kultur till alla barn och unga inom kommunen. Biblioteken och kulturskolan fungerar som en bas för att stimulera barn och unga att delta i kommunens kulturliv, i allt från läsning till musik, teater, dans, föreläsningar och utställningar. Dessutom finns ett par kulturföreningar med verksamhet för barn.

Läsning och gemenskap

Från tidig ålder kan barn vara med på läsfrämjande aktiviteter i samband med öppna förskolan.

Genom Lässurr, som börjar redan för 6-åringarna, lyfts en bok in i alla ämnen under en period och avslutas med författarbesök. Lässurr återkommer sedan i årskurs fyra och årskurs sju.

“Klara Färdiga Läs” är en läsmetod som används tillsammans med kommunens föreningar och som lockar till läsning genom bland annat en aktivitet som hör ihop med läsningen.

Kommunen ger stöd till olika drogfria arrangemang för ungdomar. Många arrangemang skapas i samverkan mellan olika aktörer. Aktiviteterna för de unga syftar bland annat till individuell utveckling och självständigt tänkande, men även till fantasi.

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser i flera olika instrument och sång. Flera musikföreningar och körer finns också att välja på.

Här kan du läsa mer om kommunens kulturskola

Skolkultur genom samverkan

Genom ett väl fungerande samarbete erbjuds alla barn från fyra års ålder till Mönsteråsgymnasiets elever i årskurs tre minst två professionella kulturarrangemang om året.

I skolkulturgruppen ingår representanter från skolan och kultur- och fritidsförvaltningen. Skolkulturen samverkar lokalt med kulturombud på skolorna, KulturCrew och föreningslivet, och regionalt med länets institutioner inom kultur.

Projektet KulturCrew

I samarbete med Riksteatern Kalmar län deltar kommunen i projektet KulturCrew. I projektet utbildas elever i arrangörskap, vilket spelar en viktig roll bland annat i samverkan med kommunens skolkulturgrupp.

Du kan läsa mer om projektet på webbplatsen kulturcrew.se

Föreningar

Kulturföreningar som har barnverksamhet i kommunen är till exempel Kalmar Läns Suzukiförening och Riksteatern Mönsterås. Du hittar kontaktuppgifter till föreningarna i kommunens föreningsregister.

Till föreningsregistret

Sidan uppdaterad 29 november 2022