Närbild på ordförandeklubba i mörkt trä med grön bakgrund

Medborgarförslag

Du som bor (är folkbokförd) i Mönsterås kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. Det gör du genom att skicka in medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan vara ett konkret förslag på något du vill förändra i kommunen. Det kan handla om vad som helst som kommunen kan besluta om.

Vad är inte ett medborgarförslag?

Om det du vill framföra snarare handlar om att lämna synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter kan du istället använda våra tjänster för det.

Lämna synpunkter och klagomål

På samma sätt kan du använda våra tjänster för felanmälan om det är något som är trasigt, om det är hål i en gata eller nedskräpat.

Till felanmälan

Medborgarförslaget behöver vara skriftligt

Du lämnar in ditt förslag genom att skriva ner det på ett papper eller i ett mejl till kommunen.

Det du behöver ha med i förslaget är:

  • En beskrivning av förslaget.
  • Vem eller vilka som är initiativtagare, deras namnteckningar och kontaktuppgifter.

Du skickar förslag på papper till adressen:

Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Du skickar förslag via mejl till kommun@monsteras.se.

Förslaget blir allmän handling

När medborgarförslaget kommit in till oss blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa allt som står i förslaget, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som lämnat förslaget.

Sidan granskad 27 februari 2024