SIP (samordnad individuell plan)

När du, ditt barn eller någon annan närstående behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en SIP. Det är en förkortning av samordnad individuell plan. En SIP gör att du och dina närstående kan vara med och bestämma om hur vården eller omsorgen ska planeras, så att det blir så bra som möjligt.

För vem passar SIP?

SIP passar bra om du till exempel har kontakt med personal från socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, sjukvården eller psykiatrin.

När det handlar om ett barn eller tonåring kan det vara kontakt med personal från till exempel förskolan eller skolan, habiliteringen och barn och ungdomspsykiatrin, Bup.

Exempel på när det kan passa med en SIP är om du

 • är äldre och behöver hjälp från både hemtjänsten och sjukvården.
 • är under 18 år och behöver stöd från både skolan, habiliteringen och Bup.
 • behöver rehabilitering och samtidigt också bostadsanpassning.
 • blir utskriven från ett sjukhus och behöver stöd när du kommer hem.
 • får behandling för en sjukdom och behöver samtidigt stöd från socialtjänsten.
 • har en funktionsnedsättning som kräver insatser från flera aktörer.

SIP görs för din skull

Själva planen tas fram på ett SIP-möte. Den som ansvarar för mötet bjuder in alla som behöver komma. Du kan också bjuda in personer som du vill ska vara med.

Med en SIP kan du och dina närstående påverka så att stödet anpassas så mycket som möjligt till vad du behöver.

En SIP innebär bland annat att

 • du kan prata med flera personer vid samma tillfälle.
 • du kan berätta vilka behov som finns och få olika förslag på lösningar.
 • du kan fråga och direkt få svar på vem som kan hjälpa till med vad.
 • alla får samma information och vet vad de andra gör. Risken för missförstånd minskar.
 • du får möjlighet att vara delaktig i viktiga beslut.
 • du får veta vem som har det övergripande ansvaret.
 • du och dina närstående får veta vad som förväntas av er, och får en chans att ställa frågor till dem som är ansvariga för hjälpen.

Planen får inte ändras om du inte vill det

Det som bestäms får inte ändras om inte du har godkänt det. Du kan när som helst välja att avsluta en SIP.

Hur bokar jag en SIP?

Ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS-handläggare för en gemensam planering.

Sidan publicerades 23 juni 2021