Husdjur

Att vara djurägare innebär ett ansvar för att djuren mår bra och att visa hänsyn till omgivningen. Ibland kan du behöva söka tillstånd. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du har katt, hund, häst eller andra slags husdjur.

Ibland behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller tamfåglar som inte är sällskapsdjur
  • För att ha högst fem höns utan någon tupp krävs inte tillstånd. Du behöver inte heller ha tillstånd för pälsdjur eller fjäderfän som är “sällskapsdjur”.
  • Du ansöker hos miljö- och byggförvaltningen. Du bör också kontrollera om det krävs bygglov för djurhållningen.

När det gäller tillstånd för att driva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik (djuraffär) ska du kontakta till länsstyrelsen.

Tama djur som stör

Båda vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med grannen. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Kommunens miljö- och byggförvaltning hanterar störningar från djur exempelvis i form av lukt och ljud.

Djur som far illa, är skadade eller på fel ställe

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. De arbetar både med förebyggande kontroller av hur djur hos privatpersoner och till exempel lantbruk har det. Om du har frågor om djurskydd, hemlösa katter eller vill anmäla misstanke om att tama djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar, telefonnummer 010-223 80 00.

Om aggressiva djur, djur som springer löst, är bortsprungna eller vid pågående misshandel av djur ska du kontakta Polisen på telefonnummer 114 14 eller 112 om det är akut. Polisen har också ansvar för frågor om djur som har skadats i trafiken.

För ärenden som rör vilda djur i naturen vänder du dig till Vilthjälpen i Oskarshamn.

Här finns mer information om kommunjägare som har problem med vilda djur vid din bostad

 

Sidan granskad 19 september 2022