Vatten och avlopp

I kommunens vattenverk producerar vi varje år 900 miljoner liter dricksvatten. När du använt vattnet blir det till spillvatten som renas i kommunens två reningsverk, innan det får släppas ut i Kalmarsund.

De allra flesta som bor i Mönsterås kommun får sitt vatten från något av kommunens två vattenverk i Sandbäckshult eller Finsjö. Finsjö vattenverk förser Finsjö, Fliseryd, Mönsterås, Oknö och delar av Timmernabben med vatten. Bor du i Blomstermåla, Sandbäckshult, Ålem, Pataholm och del av Timmernabben får du vatten från Sandbäckshults vattenverk.

Vid vattenläcka eller problem

Du som fastighetsägare ansvarar för vattenläckor och stopp i avloppet fram till förbindelsepunkten, där fastighetens ledningar ansluts till kommunens ledningar. Förbindelsepunkten ligger vanligtvis cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen.

Om du får problem, kontrollera först om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma. Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd. Upptäcker du fel utanför tomtgränsen kontaktar du vatten- och avloppsavdelningen.

Om du upptäcker fel på vatten- och avloppsledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka, en täppt rännstensbrunn eller ett brunnslock som kommit ur sitt läge, är vi tacksamma om du informerar vatten- och avloppsavdelningen.

Sidan uppdaterad 16 maj 2022