Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp. På följande sidor kan du bland annat fördjupa dig om kommunalt vatten och avlopp, få veta vad du behöver göra om dricksvatten måste kokas och vad som gäller i ett vattenskyddsområde.

Dricksvatten

De allra flesta som bor i Mönsterås kommun får sitt vatten från något av kommunens två vattenverk i Sandbäckshult eller Finsjö.

Gå till sidan om kommunalt dricksvatten

Om du bor på landet kan du ha egen brunn för dricksvatten. Det kan vara äldre grävda brunnar eller modernare, djupborrade brunnar. Du som har en egen brunn är själv ansvarig för brunnens funktion och dricksvattnets kvalité.

Gå till sidan om eget dricksvatten

Avloppsvatten

När du använt dricksvattnet blir det till avloppsvatten. Avloppsvattnet måste renas innan det får släppas ut i naturen igen. Vi tar hand om kommunalt avloppsvatten från disken och duschen, och renar det i ett av kommunens två reningsverk innan det får släppas ut i Kalmarsund.

Gå till sidan om kommunalt avlopp

Om du bor på landet har du en egen avloppsanläggning, som tar hand om slammet från avloppsvattnet innan vattnet släpps ut i naturen igen. Alla som har en egen avloppsanläggning har slamtömning via kommunen.

Gå till sidan om eget avlopp

Driftstörningar, när det inte fungerar som vanligt

Ibland händer det att det blir störningar i våra tjänster, antingen på grund av planerade avbrott då vi behöver göra underhåll eller på grund av att något oplanerat har hänt. Vi meddelar alltid dig som det påverkar så snart det är möjligt, antingen via sms eller lapp i brevlådan.

Gå till sidan om SMS-avisering vid driftstörningar, och se aktuella driftmeddelanden

Sidan uppdaterad 16 maj 2022