En grupp personer står i ruinerna av en gammal medeltidskyrka

Kulturhistoria, kulturarv

Kulturhistoria som lever vidare

Intresset för Mönsterås kulturhistoria och kulturarv är stort i kommunen. Aktiva hembygdsföreningar och kulturföreningar bidrar till att hålla liv i historien och ger möjlighet att föra den vidare till nya generationer.

Det finns flera olika kulturmiljöer att spontant besöka för att bekanta sig med kommunens kulturhistoria. Något slott och flera fornminnen hör också till vad du kan titta på under utflykten. Kyrkor finns i Fliseryd, Ålem och Mönsterås, varav Fliseryds kyrka är den äldsta från 1818.

Kyrkor

Mönsterås kyrka

Mönsterås kyrka invigdes år 1847. Den rymliga kyrkan i empirestil kom till då den tidigare kyrkan inte räckte till för den då växande församlingen. Den tidigaste kyrkan i Mönsterås, en träkyrka, byggdes redan på 1100-talet.

Fliseryds kyrka

Fliseryds kyrka stod färdig år 1818. Till en början fanns inget torn, utan det byggdes på senare, år 1880. Den ursprungliga fasaden var av trä, som sedan byttes ut mot bruk. Den tidigaste kyrkan i Fliseryd fanns redan under medeltiden och låg däremot i utkanten av Fliseryds socken.

Ålems kyrka

Ålems kyrka invigdes år 1832 och är uppförd i empirestil mellan åren 1829-1830. Den tidigaste kyrkan i Ålem var en stenkyrka uppförd under medeltiden.

Mönsteråssången “O Store Gud”

När lugnet infunnit sig efter ett skakande åskväder blev Carl Boberg inspirerad av den vackra utsikten över Mönsteråsviken och satte sin upplevelse på pränt. Carl Boberg från Mönsterås skrev hundratals dikter, naturlyriska lovsånger och psalmer. Många blev tonsatta, men O Store Gud är den sång som verkar vara den mest framförda och spelade över hela världen.

1977 invigdes ett monument över lovsången och dess författare placerat snett mitt emot Strandakyrkan, Kuggåsvägen 1, Mönsterås.

På Mönsterås bibliotek finns flera böcker och artiklar och även en utställning om Carl Boberg och sången ‘O store gud’. En av dem är ‘Då brister själen ut: en bok om Carl Boberg’ från 2010, skriven av Harry Netzell.

Böcker, artiklar och utställning om Carl Boberg – Mönsterås bibliotek

Modéerska huset

Modéerska huset vid Storgatan är ett kulturmärkt köpmannahus från 1700-talet och Mönsterås äldsta trähus. Handelsgården är ett mycket väl bevarat exempel på hur en handelsgård kunde se ut på 1800-talet. I huset finns fortfarande många detaljer, som minner om dess långa historia, bland annat kakelugnar från trakten, äldre dörrar och en bevarad bodkammare.

I huset visar slöjdföreningen Månsken sina unika föremål tillverkade av hantverkare i Mönsterås kommun. Försäljningen sker i en varsamt renoverad butiksmiljö. Föreningen har också olika utställningar under sommarmånaderna och visar gärna det vackra huset

Slöjdföreningen Månsken

Kronobäck

Strax söder om Mönsterås finns ruinerna av en stor klosterkyrka som byggdes av Johanniterorden i slutet av 1400-talet. Men platsen har en längre historia än så. Klostret byggdes på 1400-talet av johanniterna och syftade till att ta hand om sjuka människor. Klosterkyrkan var då den största byggnaden i sitt slag i Norden.

Idag arbetar kommunen tillsammans med många andra aktörer för att platsen ska bli mer känd och uppmärksammad. Under senare år har skyltningen blivit tydligare och möjligheter för funktionshindrade att ta sig fram vid ruinen har blivit bättre.

Här finns också en mindre samlingslokal som kan bokas via Klosterruin Kronobäcks Vänner.

Klosterruin Kronobäcks Vänner

Kalmar läns museum

Pataholm

Pataholm var en betydande handelsplats och blomstrade som mest under andra halvan av 1800-talet. Miljöerna runt torget ser idag nästan likadana ut som under 1800-talet. Köpmansgårdarna står kvar och de flesta av husen är bebodda av privatpersoner.

Strömsrum

Längs med den vackra Alsterån, mellan Pataholm och Ålem ligger Strömsrum. Ett gods med anor från medeltiden. Huvudbyggnaden som finns idag byggdes på 1700-talet och har kallats Sveriges största träslott. En av ägarna till Strömsrum var Johan Skytte, en av sin tids mest lärda män som dessutom var mycket engagerad i god utbildning åt alla. Skytte köpte Strömsrum av kung Gustav II Adolf år 1622 och år 1637 grundar han den Skytteanska skolan i Ålem som används än idag.

Hembygdsföreningar

Stranda hembygdsförening

Stranda hembygdsförening bildades 1925. Föreningen har under nästan 100 år verkat för att värna och väcka intresse för hembygdens nedärvda natur- och kulturvärden. Den stora herrgårdsbetonade lantgården i hembygdsparken disponeras sedan 1959 av föreningen och ägs samtidigt av Mönsterås kommun.

Ålems hembygdsförening

Ålems hembygdsförening bildades 1918. Föreningen visar en rad gamla miljöer vid olika ställen, bland annat köpmansgårdar från 1800-talet i Pataholm och därtill en tidstypisk trädgård.  Sjöhistoriska rummet i Korsvirkeshuset i Timmernabben visar hur sjöfolket och deras familjer levde vid sekelskiftet till 1900-talet. Minnen från den sista smedjan, daterad 1865, hittar du Lilla Boda.

Fliseryds hembygdsförening

Fliseryds hembygdsförening bildades 1941. Hembygdsparken ligger i ett lugnt och naturskönt område i södra delen av tätorten. Området togs i bruk som hembygdspark i slutet av 1950-talet.

Grönskog

Grönskogs gård finns kvar i Fliseryd vid vägen mellan Fliseryd och Oskarshamn bredvid Grönsjön. Grönskog var under medeltiden en betydande plats med herresäte och många underlydande gårdar. En herre var heliga Birgittas bror, Israel Birgersson. Gustav Vasa intog gården på 1500-talet och gjorde den till sin. Där anlades sågkvarn och mjölkvarn. Idag står två välbevarade sädesmagasin kvar från 1749.

Källarholmen

Källarholmen hittar du i närheten av Hammarglo, längst in i Lyckefjärden. Redan under 1300-talet försiggick där byggnationer och boende om än för en kortare tid. Rester avslöjar att det byggts påkostat. Till exempel var golvet i källargrunden vackert lagt med kullerstenar. Det var inte så vanligt.

Skyttes kulle

Skyttes kulle ligger på Alsteråns södra strand och är egentligen två moränkullar. Platsen var en strategisk punkt under lång tid. Lämningar av ett försvarstorn finns kvar där eftersom slutet av 1100-talet och framåt var en orolig tid längs hela den östsvenska kusten.

Björnö

Det natursköna Björnö med utsikt över Kalmarsund och dess skärgård, är en vacker plats att bo på. Där byggdes i början av 1600-talet bostadshus. Svante Bielke av ätten Bielke byggde ett utmärkande stort och påkostat hus åt sig och sin familj på Björnö. Rester av huset finns fortfarande kvar.

Torp

Torp är en by norr om Mönsterås. I början av 1900-talet, vid borttagandet av ett stenröse, upptäcktes där en silverskatt från senare delen av 1100-talet. Skatten visade sig komma från Karelen. Resor gjordes långväga tidigt i historien. Idag finns skatten på Länsmuseet i Jönköping.

Käppevik

Den så kallade Slubbemålaskatten hittades under 1960-talet i Käppevik, norr om Mönsterås Bruk. Skatten gömdes omsorgsfullt under en stor sten under vikingatiden på 1000-talet och låg sen där i nästan 1000 år. Idag finns Mönsterås Bruk i detta område.

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås

Rapporten Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås identifierar och lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i de centrala delarna av Mönsterås samhälle. Här kan du läsa om hur Mönsterås växt fram, vad som kännetecknar kulturmiljöerna och vilka fastigheter som pekas ut som värdefulla byggnader. Rapporten ska underlätta arbetet med att både ta tillvara och utveckla Mönsterås köpings kulturmiljöer på ett hållbart sätt.

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås samhälle (4,73 MB)

En kulturmiljö är en miljö som vi människor har påverkat och som på något sätt berättar om människors liv. Det kan vara exempelvis:

  • fornlämningar i skogen,
  • husgrunder, herrgårdar eller gamla byggnader
  • vägar eller stationsmiljöer
  • byar och kyrkor,
  • torp och odlingslandskapet till moderna bostadsmiljöer,
  • industrier och vind- eller vattenkraftverk,
  • idrottsplatser och parker

InfoJee – Digitala guidningar

Du kan få veta mer om våra kulturhistoriska platser i appen InfoJee.  Runt om i kommunen hittar du QR-koder, som du skannar och sedan kan läsa eller få informationen uppläst.

Läs mer om InfoJee här

Sidan uppdaterad 10 mars 2022