Våld och hot

Våld kan definieras som handlingar riktade mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får en person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som personen vill.

Personer som är utsatta för våld i nära relation är det oftast från nuvarande eller före detta partner, en person kan också vara utsatt av någon annan närstående. Man kan vara utsatt oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller etnicitet.

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Likaså är människohandel och sex mot ersättning en form av våldsutsatthet. Våld och kränkande behandling kan också utövas inom en hederskontext.

Oavsett om du blivit utsatt för våld, bevittnat våld eller använder våld i en nära relation kan du få stöd från socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Här kan du få hjälp

Ring alltid larmnumret 112 om du befinner dig i en akut situation. Vid situationer som inte är akuta men när du behöver komma i kontakt med polisen ring 114 14.

Vill du komma i kontakt med socialtjänstens individ- och familjeomsorg ringer du till vår reception under kontorstid, utanför kontorstid går det bra att kontakta vår socialjour för stöd och vägledning.

Det går alltid bra att vara anonym när du ringer till oss. Tänk då på att inte uppge ditt namn när du pratar med oss.

Sidan publicerades 17 juni 2021