Vuxen och två barn går uppför sluttning bland stenar

Vandringsleder och strövområden

För den som vill röra på sig är Mönsterås med alla sina omgivningar en fantastisk plats. Här kan du vandra längs med leder som går genom trolsk granskog och vacker lövskog, längs åsträckor vid Emån och Alsterån eller fantastiskt kulturlandskap med stenmurar, hägnade betesmarker, röda hus och gårdar.

Här finns flertalet vandringsleder, strövområden och naturstigar som du kan upptäcka i kommunen.

Fysisk karta finns att hämta på kommunens turistbyrå, bibliotek och i kommunhuset. Digital karta finns i de flesta kart-appar till din telefon eller på hemsidor med kart-underlag. Välj bara kartan som heter “Terrängkartan” så finns hela Mönsteråsleden synlig i det underlaget.

Demonstrationsslinga Sandvadsbäcken-Emån

Skogsstyrelsens demonstrationsslinga Sandvadsbäcken-Emån visar vi hur man kan bedriva ett lönsamt skogsbruk och samtidigt bevara och återskapa värdefulla vattendrag och våtmarker i landskapet. Slingan mäter 3,4 kilometer och du kan välja att gå en eller flera sektioner av slingan.

Slingan ligger 7 kilometer nordväst om Fliseryd i Mönsterås kommun utmed Emån, i höjd med Kylleholm (en holme i Emån).

Mer information om demonstrationsslingan Sandvadsbäcken-Emån på Skoggstyrelsens webbplats

Hälsans stig

Hälsans stig är en promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan i Mönsterås är sju kilometer lång och ska kännas enkel och trygg att promenera. Därför är slingan bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer samt undviker branta backar och trappor.

Jungnerholmarna

Jungnerholmarna är ett strövområde som inbjuder till aktivt friluftsliv och rika naturupplevelser. Området ligger i en unik miljö, med ett högt naturvärde omsluten av Emån. Området har dessutom en spännande historia. Här finns det vandringsstigar med kultur- och naturinformation längs med vägen. Det finns grillplatser, badplats, grönytor för rekreation och lek.

Kevershäll

Kevershäll ligger strax norr om Habbestorp och kommer du från Mönsterås ligger parkering och start av leden på höger sida av vägen. Vid början av leden finns en karta över området.

Ledens längsta slinga är cirka 2,5 kilometer lång och har en relativt kraftig ökning upp till ett av Mönsterås högsta berg cirka 63 meter över havet. Från toppen kommer du att kunna se Öland, flera kyrkor och Aboda Klint i sydväst. Om du har problem att gå kan vissa segment vara svåra. Vid kall och våt väderlek blir hällarna hala.

Kronobäcks våtmark

Vandringsleden börjar vid Kronobäcks klosterruin och fortsätter därefter i en slinga runt våtmarken. Våtmarken är känd som Sveriges första ”Gäddfabrik” och utgör leklokal för tusentals gäddor som varje vår simmar upp från Kalmarsund för att leka. Gäddorna bjuder på ett fantastiskt skådespel när de plaskar runt bland tuvorna i de översvämmade hagmarkerna.

Utöver gäddorna finns många andra sevärdheter i området runt Kronobäcks våtmark. Kullarna bekläds av ståtliga, hundraåriga ekar såväl som av backsippor. I kullarna finns dessutom järnåldersgravar och andra fornlämningar som visar att området har varit av stor betydelse för människor sedan långt tillbaka. Våtmarken är även populär bland fågelskådare då artrikedomen är påfallande hög och det finns gott om havsörn och andra rovfåglar.

Leden är cirka 2,4 km lång och är utmärkt med rödmarkerade stolpar. Parkering finns vid Klosterruinen.

Lövö naturreservat

Lövö naturreservat ligger cirka 15 kilometer från centrala Mönsterås med en genuin skärgårdsmiljö med en välbevarad by, fiskelägen, åkrar, hagar, strandängar och hav. Här växer grova grova hamlade lindar i de vackra hagmarkerna.

I de södra delarna finns flera vandringsleder att välja mellan. Delar av Lövö betas av djur under en stor del av året och övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Mer information om Lövö naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Mönsteråsleden

Vandringsleden är drygt 80 kilometer lång och är dragen som en klassisk vandringsled i varierande terräng. I norr ansluter den till Ostkustleden och i sydväst till Högsbyleden. Leden går att vandra i båda riktningar eller i etapper alternativt fram och tillbaka. Leden slingrar sig genom hela Mönsterås kommun längs lummiga stigar, åarna Alsterån och Emån, stränder och genom naturreservat. Mönsterås kommun är en kustkommun och leden är därför naturligt småkuperad men utan större höjdskillnader. Vissa delar av leden är dock något besvärligare att vandra på grund av flera berghällar men även större stenpartier som kan vara hala efter regn. Då leden till stor del går genom skogsterräng kan den vara bitvis svårframkomlig på sensommar och höst när gräs och sly växt till sig som mest. Leden röjs sporadiskt. Information om leden från er som vandrar ses som värdefull. Hör gärna av er om ni upptäcker partier som behöver tillsyn.

Längs leden finns ett antal vindskydd och en övernattningsstuga vid sjön Norregöl samt eldstäder för grillning. I övernattningsstugan finns en eldstad inomhus och ett utedass. Däremot finns inte el eller vatten. Stugan är öppen för allmänheten och behöver inte bokas.

Mönsteråsleden är uppmärkt runt träd med hållbart rött plastband, alternativt med röd prick eller linje på träd eller stolpe. På plastbandet står det Mönsteråsleden. Dubbla prickar eller linjer betyder att leden byter väg eller stig. Man följer leden hela vandringen genom att titta långt fram i terrängen.

Orientering genom digital karta gör man enklast genom en digital app/webbplats som har Lantmäteriets Terrängkarta eller liknande kartbild som visning. Karta i pappersversion kan hämtas ut vid biblioteken, turistbyrån, kommunhuset eller genom att kontakta fritidsavdelningen.

Mönsteråsleden blev offentlig 1988 då föreningarna Friluftsfrämjandet, Sveriges Scoutförbund och Stranda Naturskyddsförening tillsammans med kommunen tryckte upp den första kartan. Dessa föreningar hade hand om driften av Mönsteråsleden till början av 2000-talet. Numera sköts leden helt av Mönsterås kommun med viss ideell hjälp från lokala föreningar.

Natur- och kulturstigar

I Mönsterås finns ett flertal natur- och kulturstigar som erbjuder fantastiska naturupplevelser och spännande historia. Kartor över de olika vandringslederna finna att hämta på turistbyrån.

De fyra naturstigarna finns i Hammarglo/Källarholmen, Forsa/Elmhult, Svartö och Långnäs och ger många naturupplevelser. Stigarna är utmärkta med blåmarkerade stolpar. Den kortaste leden är cirka tre kilometer lång och den längsta cirka elva kilometer.

Oknöleden

Oknö är en ö i Kalmarsund med vägförbindelse. Ön har ungefär två mil strand och flera badplatser. På ön finns många möjligheter att upptäcka stigar och leder att vandra på. Här finns Oknöleden (Östersjöspåret) som är ett elva kilometer långt vandringsspår längs vattnet. Här kan du vandra runt Oknö och njuta av naturen.

Sidan granskad 29 mars 2022