Kollage med tre bilder: hur en trekammarbrunn ser ut ovanifrån, hur en filterbädd ser ut och hur en avluftning ser ut.

Eget avlopp

Om du bor på landsbygden och inte har tillgång till kommunalt avloppsnät har du förmodligen en egen avloppsanläggning. Det kallas också för eget avlopp, enskilt avlopp och små avlopp. Du som är fastighetsägare ansvarar för skötseln av och funktionen på avloppsanläggningen. Tömningen av avloppsanläggningen sköts av kommunen.

Om du vill installera en ny avloppsanläggning måste du söka tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Ska du göra mindre förändringar i en befintlig avloppsanläggning ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet för eget avlopp i Mönsterås kommun.

När du ska installera en ny eller ändra i en befintlig avloppsanläggning

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Om du inte söker tillstånd innan du anlägger en ny eller ändrar i en befintlig avloppsanläggning kan du få betala en miljösanktionsavgift, som är en form av böter, eller bli åtalsanmäld.

När du vill installera en annan toalettlösning

Om du ska installera torrtoalett, mulltoalett, förbränningstoalett eller annan typ av enskild toalettlösning krävs det en anmälan. Om du däremot själv ska ta hand om latrintömningen krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan uppdaterad 12 juni 2023