Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Faderskap, föräldraskap

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Du kan bekräfta faderskap, föräldraskap samt lämna anmälan om gemensam vårdnad via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.

För dig som inte kan eller vill använda den digital tjänsten går det fortsatt bra att boka tid hos familjerättssekreterare på individ- och familjeomsorgen.

Att fastställa faderskap

Faderskapet kan fastställas antingen före barnet är fött via en så kallad föranmälan eller efter att barnet är fött. Om ni inte själva hör av er innan födseln kommer ni att kallas till familjerätten när barnet är fött. Faderskapet godkänns av socialnämnden i den kommun där mamman är folkbokförd.

När ni har undertecknat bekräftelsen får barnet viktiga rättigheter, som till exempel arvsrätt, barnpension och möjlighet att få den andre förälderns efternamn.

När ni fastställer faderskapet kan ni samtidigt anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad får mamman automatiskt ensam vårdnad.

Om det är osäkert vem som är pappa

Om det finns en osäkerhet kring vem som är pappa till ett barn, är socialnämnden skyldig att göra en utredning för att fastställa faderskapet. Då kan en DNA-undersökning visa vem som är pappa till barnet. Det är familjerättssekreterare som beslutar om det behöver göras ett sådant test.

Att fastställa föräldraskap

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet.

När bekräftelsen är gjord

Efter att bekräftelsen om faderskap eller föräldraskap är klar skickar socialförvaltningen uppgifterna till Skatteverket för registrering. Detsamma gäller för anmälan om gemensam vårdnad om sådan är gjort.

Sidan uppdaterad 7 december 2021