Rådgivning och tips

Behöver du hjälp och råd om nya uppvärmningssystem, effektivare belysning, solceller och andra energibesparande åtgärder kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare och få gratis och opartisk rådgivning. 

Du kan få information om energikällor, solceller, elavtal, uppvärmningssystem, gällande regler och bidrag samt hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. Det ingår även information om energianvändningens klimatpåverkan och om transporter.

Du kan få svar på frågor som till exempel:

  • Hur kan jag minska mina energikostnader?
  • Solenergi och uppvärmning
  • Vilka bidrag och stöd finns det inom energi- och klimatområdet?
  • Vad kan mitt företag göra för miljön?
  • Vill du veta mer om elbilar?

Vem kan få rådgivning?

Energirådgivaren hjälper småhusägare, ideella organisationer, föreningar, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Så fungerar energi- och klimatrådgivningen

Den kommunala energi och klimatrådgivningen ger opartisk rådgivning om energi, klimat och transporter. Rådgivningen får inte ge rekommendationer om specifika märken eller installatörer.

Syftet är att hjälpa allmänhet och företag i kommunen med råd i energifrågor, att sänka energiförbrukningen, minska elanvändningen, minska användningen av icke förnyelsebara energikällor och att minska antalet sjuka hus. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten.

Kommunens rådgivning sker genom telefonservice, e-post och besök. Den bedrivs genom en samverkan mellan sex kommuner, Mönsterås, Högsby, Borgholm, Mörbylånga, Hultsfred och Vimmerby och bekostas av Energimyndigheten.

Bidrag och stöd

Vilka stöd och bidrag som finns inom energi- och klimatområdet ändras ständigt. Kontakta energi- och klimatrådgivaren så får du hjälp att hitta rätt.

Energiråd till företag

En effektivare användning av energi kan ge ditt företag ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen. Bland annat belysning, energisparläge och standbyförluster och drifttider för produktion och ventilation kan ofta effektiviseras och leda till mindre energiförbrukning.

Läs mer

Fordon och transporter

Genom att byta ut bilresor mot cykeln, åka kollektivt, samåka eller gå över till förnybara bränslen bidrar du till att minska klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet.

Läs mer

Energianvändning

Du som bor i småhus kan ofta göra många förändringar som ger dig större kontroll över din energianvändning, mer pengar kvar i plånboken och dessutom bidra till en bättre miljö.

Läs mer

Sidan publicerades 21 juni 2021