Tillstånd, regler och tillsyn

Det är mycket att tänka på när du ska starta ett företag. Du kan till exempel behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Det kan du läsa mer om här. Du som redan driver ett företag kan också hitta information om vilka krav som ställs på din verksamhet.

Djurhållning och lantbruk

Du kan behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd få starta en lantbruksverksamhet.

Läs mer

Köldmedier

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då behöver du bland annat rapportera resultat från läcksökning och informera miljö- och byggnadsnämnden vid nyinstallation.

Läs mer

Alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Det gäller för verksamheter och tillfälliga arrangemang.

Läs mer

Avfall

Företag i kommunen producerar tillsammans åtskilliga ton avfall varje år. Det är du som företagare som ansvar att se till att avfallet omhändertas på rätt sätt. Här kan du läsa om grovavfall, farligt avfall, avfall till deponi och matavfall för förteag.

Läs mer

Cisterner

En cistern som ska installeras eller skrotas måste anmälas till miljöförvaltningen, och du som har en cistern ska kontrollera den. Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på.

Läs mer

Folköl

Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen senast när verksamheten startar. Dessutom måste du utföra egenkontroll.

Läs mer

Gräva och schakta

Du som vill gräva, schakta, eller göra andra ingrepp i allmän mark måste ha ett grävtillstånd. Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik på kommunala gator och vägar eller gång- och cykelvägar ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Läs mer

Hygienisk verksamhet

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer

Livsmedelsanläggning

Om du vill starta livsmedelsanläggning, till exempel en restaurang, café, pizzeria, butik eller liknande, ska du som livsmedelsföretagare göra en registrering hos miljö- och byggförvaltningen.

Läs mer

Lotteri

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Det är kommunen som godkänner så kallade registreringslotterier.

Läs mer

LOV, valfrihet inom hemtjänsten

Företag kan ansöka om att bli godkända utförare av kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst, där invånare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser får möjlighet att välja leverantör.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas, eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga, ändra eller driva verksamheten. Dessa verksamheter ska lämna en miljörapport och i vissa fall en årsrapport.

Läs mer

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln. Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Kommunen utför tillsyn av dessa verksamheter.

Läs mer

Tobak

Du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både du som är detaljhandlare och partihandlare behöver ett tillstånd. Du måste också anmäla att du säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Läs mer

Sidan publicerades 16 juni 2021