Akut hjälp och stöd

På följande sidor får du information om var du kan vända dig vid nödsituationer, kriser, svåra sociala situationer som rör barn och ungdomar, våld i när relationer eller vuxna med allvarlig missbruksproblematik.

Du hittar även information och kontaktuppgifter till stöd- och krisjouren när du behöver någon att prata med samt andra viktiga telefonnummer.

När det är akut eller en nödsituation

Ring alltid larmnumret 112 om du befinner dig i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Socialjour

Socialjouren hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer. Du får råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge utanför kontorstid.

Mer information om socialjouren

Kristeam

Vid en kris så kan det vara många människor som bevittnar, eller är med om, svåra händelser. Då kan kommunens krisstöd, POSOM-gruppen, vara ett stöd för de inblandade.

Läs mer om kommunens krisstöd POSOM

Stöd- och krisjourer

När du behöver få prata med någon, när du behöver någon som lyssnar, förstår och som kanske kan hjälpa – då finns flera olika jourer att vända sig till.

Här finner du beskrivningar av och telefonnummer till sådana jourer

Sidan granskad 26 februari 2024