Akut hjälp och stöd

På följande sidor får du information om var du kan vända dig vid nödsituationer; kriser; svåra sociala situationer som rör barn och ungdomar, våld i när relationer eller vuxna med allvarlig missbruksproblematik.

På sidor hittar du även information och kontaktuppgifter till stöd- och krisjouren när du behöver någon att prata med samt andra viktiga telefonnummer.

När det är akut eller en nödsituation

Ring alltid larmnumret 112 om du befinner dig i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Sidan uppdaterad 30 juni 2021