Regler och styrande dokument

Här hittar du kommunens styrande dokument, som beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Du hittar även några av de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom kommunen.

Sidan uppdaterad 9 april 2024