Markupplåtelse

För att få använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen, och det innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken.

Du kan till exempel behöva tillstånd för att

  • nyttja offentlig plats till exempelvis en uteservering, för varuexponering och reklam utanför en butik, byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • offentliga tillställningar som idrottstävlingar och marknader
  • allmänna sammankomster som demonstrationer och konserter

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark, markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd för att använda marken till något som den normalt sett inte är avsedd för. Själva markupplåtelsen kostar inget, däremot gör tillståndsansökan till polisen det.

Ansök hos polisen

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser, och du söker tillstånd hos polisen för markupplåtelse. Innan de fattar sitt beslut ska kommunen yttra sig. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid och fyller i din ansökan noga med program, tider, mått, kartor och foto. Det underlättar både för polisen när de ska fatta beslut, och för kommunens yttrande.

Sök tillstånd för offentlig tillställning (polisen.se)

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (polisen.se)

Sök tillstånd för allmän sammankomst (polisen.se)

Avgifter för avstängning i samband med markupplåtelse

Om en plats eller gata behöver stängas av i samband med en tillställning eller ett evenemang tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa. Detta får du bekräftelse på från kommunen.

 

Sidan granskad 4 maj 2023