Våld i nära relation

Upplever du hot eller våld från någon närstående? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och oavsett om du blir utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

Kontakt för akut hjälp

Till dig som är utsatt

Du som upplever hot eller våld från en närstående kan få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, din kontakt inom vården, till polisen eller till organisationer som hjälper utsatta. Hjälpen från socialtjänsten kan bestå av råd och stöd, information, akut skydd, stöd i föräldraskap eller andra behov man som utsatt kan ha. På Individ- och familjeomsorgen finns det personal som är speciellt utbildad i att hantera våld i nära relationer.

Kvinnojouren Kalmar

Till dig som utsätter

Om du tappar kontrollen när du blir arg, gör närstående otrygga eller använder våld på olika sätt kan du få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, din kontakt inom vården, till polisen eller till organisationer som hjälper personer som utsätter andra för våldshandlingar. Hjälpen från socialtjänsten kan till exempel bestå av information och vägledning, samtal med behandlare eller stöd i föräldraskap.

Barns utsatthet

Att som barn växa upp i ett hem där det förekommer våld är skrämmande, och kan påverka barnets mående under en lång tid. Även de allra minsta barnen påverkas mycket negativt av en hemmiljö där det förekommer våld. Det kan även förekomma våld i ungas nära relationer. Om du är orolig för att ett barn i din närhet kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Från och med 1 juli 2021 införs flera nya brottsrubricering för att stärka barns rättsskydd, lagändringarna innebär att det blir straff­bart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Till dig som är barn eller ung

Att bli misshandlad, slagen eller sparkad är kanske det första man tänker på när någon säger ordet våld. Men att blir kallad värdelös av sin mamma eller pappa är också våld. Eller att bli hotad – även om det är av ett annat barn. Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Alla former av våld mot barn är olagliga och alla barn har samma rätt att slippa våld. Men trots att det är förbjudet vet vi att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.

Känner du igen dig i något av detta?

 • Du har ofta en orolig känsla i kroppen när du är på väg hem
 • Du undrar om det kommer att bli en bra dag när du kommer hem
 • Du brukar anpassa dig efter hur andra i familjen mår för att undvika bråk
 • Du känner att du behöver vara stark och låtsas att allt är bra
 • Du har varit rädd så länge att du blivit arg och bara vill fly hemifrån
 • Du blir hotad, ignorerad eller mobbad av någon i din familj
 • Du blir puttad, skakad eller att någon tar i dig hårt
 • Du får inte ha din kropp ifred utan någon tar på dig på ett obehagligt sätt
 • Du får inte välja dina vänner eller vad du gör på din fritid
 • Du funderar på om det som händer i en kärleksrelation är okej
 • Om du känner igen dig i något (eller flera saker) av detta kan det vara ett tecken på att du upplever fysiskt eller psykiskt våld i ditt liv. Även om våldet sker mellan vuxna är det inget du ska behöva ”stå ut” med. Att uppleva våld på nära håll är lika skadligt som att själv utsättas för det.

Här kan du få hjälp

 • Ringa 112 till polisen. Då kopplas också socialtjänsten in.
 • Ringa eller gå till socialtjänsten där du bor.
 • Berätta för en lärare, fritidspersonal, skolkurator, skolsköterska eller någon annan vuxen.
 • Ringa, chatta eller mejla med organisationer som vänder sig till barn och unga.

Sidan publicerades 18 juni 2021