Folköl

Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen senast när verksamheten startar.

För att få sälja folköl krävs att du har en registrerad livsmedelsverksamhet. Du ska antingen servera mat eller sälja matvaror med ett varierat utbud. Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Har du redan ett serveringstillstånd för starkare drycker? Då behöver du inte anmäla folkölsförsäljning.

När vi har fått din anmälan skickar vi en bekräftelse tillsammans med dekaler om åldersgräns.

Kommunen genomför tillsyn på försäljningsställen av folköl. Syftet med tillsynsbesöket är att:

  • informera om de regler som gäller vid försäljning
  • kontrollera att reglerna följs
  • stödja verksamheten att klara de krav som ställs i lagen.

Anmälningsavgift och tillsynsavgift

Kommunen tar ut en avgift om 1 043 kronor vid anmälan.

Kommunen tar ut en fast årlig tillsynsavgift för folkölsförsäljning. Tillsynsavgiften är 1 000 kronor.

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du som verksamhetsutövare ansvarar för att lagen följs. Bland annat ska all personal känna till och följa reglerna för försäljning av folköl. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram.

Ägarbyte eller avanmälan

Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare. Om du slutar att sälja folköl ska du meddela miljö- och byggförvaltningen.

Sidan uppdaterad 24 januari 2024