Juridisk hjälp

Har du hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal? Här hittar du några vägar till juridisk hjälp.

Rättsskydd genom ditt försäkringsbolag

Börja med att undersöka vilken hjälp du kan få av ditt försäkringsbolag. I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar och i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Om du är medlem i ett fackförbund kan det ingå rättsskydd där.

Juridisk rådgivning och rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Rådgivning är ett möte med en advokat eller annan jurist där du får möjlighet att berätta om ditt ärende och din situation. Advokaten eller juristen sätter sig in i ditt ärende för att ge råd och göra en juridisk bedömning av ditt behov av rättshjälp. Du har rätt till högst två timmars juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Rådgivning kan gälla till exempel skilsmässa, regler för arv och testamente samt frågor om hur ett avtal ska tolkas eller hur man gör om man är missnöjd med ett beslut som en domstol eller en annan myndighet fattat.

Om du behöver hjälp med mer invecklade frågor, som tar längre tid, kan du i vissa fall få rättshjälp. I vissa typer av mål eller ärenden kan du också få hjälp av en försvarsadvokat (offentlig försvarare), ett målsägandebiträde eller ett offentligt biträde.

Alla privatpersoner, föreningar, organisationer och företag kan få rådgivning enligt rättshjälpslagen. Kostnaden för rådgivning betalar du själv.

För rådgivning eller rättshjälp ska du vända dig till en juristbyrå.

Du kan läsa mer om rådgivning enligt rättshjälpslagen på Sveriges domstolars webbplats

Notarius Publicus

Notarius publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser den person som får uppdrag som Notarius publicus.

Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om Notarius publicus i Kalmar län

Sidan publicerades 21 juni 2021