Skadedjur och ohyra

Några vanliga typer av skadedjur är geting, kackerlacka, myra, mus, råtta och vägglus. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bostäder och lokaler är fria från skadedjur.

Kontakta fastighetsägaren om du som hyresgäst upplever problem med skadedjur eller ohyra. Om det inte genomförs tillräckliga åtgärder för att bli av med skadedjuren kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga förekomst av skadedjur samt att vid behov se till att dessa bekämpas.

Fastighetsägaren ska även ha rutiner för att kontrollera och vid behov åtgärda problem med skadedjur, samt informera boende om vilka rutiner de ska följa.
När större angrepp av skadedjur väl har upptäckts är rekommendationen att alltid kontakta ett saneringsföretag eller skadedjursfirma.

Hyresgästens ansvar

Även du som hyresgäst har ett ansvar att följa regler och rutiner för att förhindra uppkomsten av skadedjur eller ohyra. Informera fastighetsägaren så snart skadedjur upptäcks. Genom att hålla det rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter.

Kontakta vatten- och avloppsavdelningen om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller om det finns råtthål precis intill en kommunal avloppsbrunn.

Sanering med bekämpningsmedel

Vid sanering på allmän plats, som exempelvis förskolor eller lekplatser, kan det krävas tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker eller har några frågor.

Läs mer om skadedjur och ohyra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024