Efter valdagen

När vallokalerna har stängt räknas rösterna. Det görs i flera steg. Direkt efter att röstmottagningen avslutats räknas rösterna i respektive vallokal. Då räknas alla de röster som lämnats i lokalen och de förtidsröster som tillhör det valdistriktet.

Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas förtidsröster som kommit så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Brevröster från utlandet räknas och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Den preliminära rösträkningen är öppen för allmänheten.

Måndagen efter valdagen börjar länsstyrelserna den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelsen räknar också antalet personröster.

Resultatet av räkningen redovisas löpande på webbplatsen val.se

Sidan uppdaterad 18 april 2024