Vedeldning

Värmer du huset med ved? Vedeldning är bra på många sätt, bland annat eftersom ved är en förnyelsebar resurs. För att minska brandrisken, skona miljön och inte orsaka olägenheter för grannar är det viktigt att du gör rätt när du eldar.

När du eldar ved kan hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Generellt gäller att du måste vara mycket försiktig när du eldar inom tätbebyggt område eftersom risken för olägenhet är stor.

Lämna in anmälan för eldstad

Innan du installerar en eldstad och rökkanal måste du göra en anmälan till kommunen. Om du ändrar något kring din eldstad eller rökkanal, till exempel sätter in en kassett i din öppna spis, kan du också behöva göra en anmälan.

Du måste göra en anmälan även om du installerar en eldstad i en byggnad som du har uppfört utan bygglov, till exempel en friggebod. Vi tar ut en avgift för din anmälan.

Information om hur du söker tillstånd för eldstad eller rökkanal

Elda med förnuft

Vedeldning bör aldrig vara den huvudsakliga uppvärmningen. Så kallad trivseleldning i braskaminer bör också göras sparsamt och på ett sätt så förbränningen blir fullständig.

Det är viktigt att tända i toppen av brasan. Minst luftföroreningar blir det om du dessutom har lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt.

Till mer information om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats

Miljööverdomstolens rättspraxis är en vägledning i hur ofta du bör elda, speciellt om grannar uttryckt att de blir störda. En rimlig begränsning är att elda två gånger per vecka, fyra timmar per gång, och inte alls under maj-september.

  • Elda bara torrt och rent trä, aldrig målat eller impregnerat virke eller hushållssopor.
  • Se till att elden får tillräckligt med syre.
  • Kontrollera att röken är nästan osynlig (vid kallt väder blir den vitaktig).
  • Tala med dina grannar.

Om du störs av att en granne eldar

Om du får besvär när någon annan eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt direkt när du får besvär, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be den som eldar att kontrollera sin anläggning och eldningsteknik.

Fortsätter besvären kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Sidan publicerades 22 juni 2021