En hand håller i ett vedträ framför en brasa

Vedeldning

Värmer du huset med ved? Vedeldning är bra på många sätt, bland annat eftersom ved är en förnybar resurs. För att minska brandrisken, skona miljön och inte orsaka olägenheter för grannar är det viktigt att du gör rätt när du eldar.

När du eldar ved kan hälsofarlig rök spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Generellt gäller att du måste vara mycket försiktig när du eldar inom tätbebyggt område eftersom risken för olägenhet är stor.

Lämna in anmälan för eldstad

Innan du installerar en eldstad och rökkanal måste du göra en anmälan till kommunen. Om du ändrar något kring din eldstad eller rökkanal, till exempel sätter in en kassett i din öppna spis, kan du också behöva göra en anmälan.

Du måste göra en anmälan även om du installerar en eldstad i en byggnad som du har uppfört utan bygglov, till exempel en friggebod. Vi tar ut en avgift för din anmälan.

Information om hur du söker tillstånd för eldstad eller rökkanal

Elda med förnuft

Vedeldning bör aldrig vara den huvudsakliga uppvärmningen. Så kallad trivseleldning i braskaminer bör också göras sparsamt och på ett sätt så förbränningen blir fullständig.

Miljööverdomstolens rättspraxis är en vägledning i hur ofta du bör elda, speciellt om grannar uttryckt att de blir störda. En rimlig begränsning är att elda två gånger per vecka, fyra timmar per gång, och inte alls under maj-september.

  • Elda bara torrt och rent trä, aldrig målat eller impregnerat virke eller hushållssopor.
  • Se till att elden får tillräckligt med syre.
  • Kontrollera att röken är nästan osynlig (vid kallt väder blir den vitaktig).
  • Tala med dina grannar.

Om brandsäkerhet för dig som eldar inomhus 

Till mer information om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats

Så eldar du rätt

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Det viktigt att du har kunskap att elda på rätt sätt för att minska risken att din eldning orsakar problem. Minst luftföroreningar blir det om du dessutom har lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Så här gör du:

  1. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Lägg veden i kors luftigt, som en fyrkant.
  2. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd brasan i toppen och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Om du har en öppen spis kan du öppna en dörr eller ett fönster lite på glänt.
  3. När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med två-tre vedträn. Lägg veden luftigt och i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna dragit igång.
  4. Gå ut och titta på röken. Det ska bara ryka ur skorstenen vid uppstart, därefter bör du bara se vit kondensånga.

Genom att elda rätt kan du minska utsläppen med upp till hälften samtidigt som luften blir bättre där du bor – för kom ihåg att du som eldar ansvarar för att ta hänsyn till de runtomkring, så att inte röken blir till olägenhet för dina grannar.

Naturvårdsverket har mer information om hur du eldar med ved 

Naturvårdsverkets broschyr “Elda rätt” (pdf)

Här finns tips till dig som ska elda utomhus

Om du störs av att en granne eldar

Om du får besvär när någon annan eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt direkt när du får besvär, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be den som eldar att kontrollera sin anläggning och eldningsteknik.

Fortsätter besvären kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Sidan uppdaterad 8 januari 2024